[Lakshmi Narasimha] ᐈ Stotram Lyrics In English Pdf

Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In English

hreematpayonidhiniketana cakrapaane bhogeemdrabhogamaniraajita punyamoorte ।
yogeesha shaashvata sharanya bhavaabdhipota lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 1 ॥

brahmemdrarudramarudarkakireetakoti samghattitaamghrikamalaamalakaamtikaamta ।
lakshhmeelasatkucasaroruharaajahamsa lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 2 ॥

samsaaradaavadahanaakarabheekaroru-jvaalaavaleebhiratidagdhatanooruhasya ।
tvatpaadapadmasaraseeruhamaagatasya lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 3 ॥

samsaarajaalapatitatasya jagannivaasa sarvemdriyaartha baDishaagra jhashhopamasya ।
protkampita pracurataaluka mastakasya lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 4 ॥

samsaarakoomapatighoramagaadhamoolam sampraapya duHkhashatasarpasamaakulasya ।
deenasya deva krripayaa padamaagatasya lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 5 ॥

samsaarabheekarakareemdrakaraabhighaata nishhpeeDyamaanavapushhaH sakalaartinaasha ।
praanaprayaanabhavabheetisamaakulasya lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 6 ॥

samsaarasarpavishhadigdhamahograteevra damshhtraagrakotiparidashhtavinashhtamoorteH ।
naagaarivaahana sudhaabdhinivaasa shaure lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 7 ॥

samsaaravrrikshhabeejamanamtakarma-shaakhaayutam karanapatramanamgapushhpam ।
aaruhya duHkhaphalitaH cakitaH dayaalo lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 8 ॥

samsaarasaagaravishaalakaraalakaala nakragrahagrasitanigrahavigrahasya ।
vyagrasya raaganicayorminipeeDitasya lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 9 ॥

samsaarasaagaranimajjanamuhyamaanam deenam vilokaya vibho karunaanidhe maam ।
prahlaadakhedaparihaaraparaavataara lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 10 ॥

samsaaraghoragahane carato muraare maarograbheekaramrrigapracuraarditasya ।
aartasya matsaranidaaghasuduHkhitasya lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 11 ॥

baddhvaa gale yamabhataa bahu tarjayamta karshhamti yatra bhavapaashashatairyutam maam ।
ekaakinam paravasham cakitam dayaalo lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 12 ॥

lakshhmeepate kamalanaabha suresha vishhno yajjhnesha yajjhna madhusoodana vishvaroopa ।
brahmanya keshava janaardana vaasudeva lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 13 ॥

ekena cakramaparena karena shamkha-manyena simdhutanayaamavalambya tishhthan ।
vaametarena varadaabhayapadmacihnam lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 14 ॥

amdhasya me hrritavivekamahaadhanasya corairmahaabalibhirimdriyanaamadheyaiH ।
mohaamdhakaarakuhare vinipaatitasya lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 15 ॥

prahlaadanaaradaparaasharapumDareeka-vyaasaadibhaagavatapumgavahrrinnivaasa ।
bhaktaanuraktaparipaalanapaarijaata lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 16 ॥

lakshhmeenrrisimhacaranaabjamadhuvratena stotram krritam shubhakaram bhuvi shamkarena ।
ye tatpathamti manujaa haribhaktiyuktaa-ste yaamti tatpadasarojamakhamDaroopam ॥ 17 ॥

********

Leave a Comment