[ଶ୍ରୀ ମଂଗଳଗୌରୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର] ᐈ Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia ଓଂ ଗୌର୍ଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଗଣେଶଜନନ୍ଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଗିରିରାଜତନୂଦ୍ଭଵାଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଗୁହାଂବିକାଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଜଗନ୍ମାତ୍ରେ ନମଃ ।ଓଂ ଗଂଗାଧରକୁଟୁଂବିନ୍ଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରପ୍ରସୁଵେ ନମଃ ।ଓଂ ଵିଶ୍ଵଵ୍ଯାପିନ୍ଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣ୍ଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ଯାତ୍ମିକାଯୈ ନମଃ (10) ଓଂ କଷ୍ଟଦାରିଦ୍ଯ୍ରଶମନ୍ଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଶିଵାଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଶାଂଭଵ୍ଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ଶାଂକର୍ଯୈ ନମଃ ।ଓଂ ବାଲାଯୈ ନମଃ ।ଓଂ … Read more