[ನಾರಸಿಂಹ ಶತಕಂ] ᐈ Narasimha Satakam Lyrics In Kannada Pdf

Narasimha Satakam Kannada Lyrics 001ಸೀ. ಶ್ರೀಮನೋಹರ । ಸುರಾ – ರ್ಚಿತ ಸಿಂಧುಗಂಭೀರ ।ಭಕ್ತವತ್ಸಲ । ಕೋಟಿ – ಭಾನುತೇಜ ।ಕಂಜನೇತ್ರ । ಹಿರಣ್ಯ – ಕಶ್ಯಪಾಂತಕ । ಶೂರ ।ಸಾಧುರಕ್ಷಣ । ಶಂಖ – ಚಕ್ರಹಸ್ತ ।ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ । ಪಾ – ಪಧ್ವಂಸ । ಸರ್ವೇಶ ।ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಾಯಿ । – ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ ।ಪಕ್ಷಿವಾಹನ । ನೀಲ – ಭ್ರಮರಕುಂತಲಜಾಲ ।ಪಲ್ಲವಾರುಣಪಾದ – ಪದ್ಮಯುಗಳ । ತೇ. ಚಾರುಶ್ರೀಚಂದನಾಗರು – ಚರ್ಚಿತಾಂಗ ।ಕುಂದಕುಟ್ಮಲದಂತ । … Read more