[Navaratna Malika Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Navaratna Malika Stotram Lyrics In English haaranoopurakireetakumdalavibhooshhitaavayavashobhineemkaaraneshavaramaulikotiparikalpyamaanapadapeethikaam ।kaalakaalaphanipaashabaanadhanuramkushaamarunamekhalaamphaalabhootilakalocanaam manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 1 ॥ gamdhasaaraghanasaaracaarunavanaagavallirasavaasineemsaamdhyaraagamadhuraadharaabharanasumdaraananashucismitaam ।mamdharaayatavilocanaamamalabaalacamdrakrritashekhareemimdiraaramanasodareem manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 2 ॥ smeracaarumukhamamdalaam vimalagamdalambimanimamdalaamhaaradaamaparishobhamaanakucabhaarabheerutanumadhyamaam ।veeragarvaharanoopuraam vividhakaaraneshavarapeethikaammaaravairisahacaarineem manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 3 ॥ bhooribhaaradharakumdaleemdramanibaddhabhoovalayapeethikaamvaariraashimanimekhalaavalayavahnimamdalashareerineem ।vaarisaaravahakumdalaam gaganashekhareem ca paramaatmikaamcaarucamdravilocanaam manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 4 ॥ kumdalatrividhakonamamdalavihaarashhaddalasamullasa-tpumdareekamukhabhedineem ca pracamdabhaanubhaasamujjvalaam ।mamdalemduparivaahitaamrritataramgineemarunaroopineemmamdalaamtamanideepikaam manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 5 ॥ vaaranaananamayooravaahamukhadaahavaaranapayodharaamcaaranaadisurasumdareecikurashekareekrritapadaambujaam ।kaaranaadhipatipamcakaprakrritikaaranaprathamamaatrrikaamvaaranaamtamukhapaaranaam … Read more