[ஶ்ரீ ராமாஷ்டோத்தர ஶதநாமாவல்தி3] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil ஓம் ஶ்ரீராமாய நம:ஓம் ராமப4த்3ராய நம:ஓம் ராமசந்த்3ராய நம:ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:ஓம் ராஜீவலோசநாய நம:ஓம் ஶ்ரீமதே நம:ஓம் ராக4வேந்த்3ராய நம:ஓம் ரகு4புங்க3வாய நம:ஓம் ஜாநகீவல்லபா4ய நம:ஓம் ஜைத்ராய நம: ॥ 1௦ ॥ ஓம் ஜிதாமித்ராய நம:ஓம் ஜநார்த4நாய நம:ஓம் விஶ்வாமித்ரப்ரியாய நம:ஓம் தா3ந்தாய நம:ஓம் ஶரணத்ராணதத்பராய நம:ஓம் வாலிப்ரமத2நாய நம:ஓம் வாங்மிநே நம:ஓம் ஸத்யவாசே நம:ஓம் ஸத்யவிக்ரமாய நம:ஓம் ஸத்யவ்ரதாய நம: ॥ 2௦ ॥ … Read more