[Sri Rama Mangalasasanam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in English mamgalam kausalemdraaya mahaneeya gunaatmane ।cakravarti tanoojaaya saarvabhaumaaya mamgalam ॥ 1 ॥ vedavedaamta vedyaaya meghashyaamala moortaye ।pumsaam mohana roopaaya punyashlokaaya mamgalam ॥ 2 ॥ vishvaamitraamtaramgaaya mithilaa nagaree pate ।bhaagyaanaam paripaakaaya bhavyaroopaaya mamgalam ॥ 3 ॥ pitrribhaktaaya satatam bhaatrribhiH saha seetayaa ।namditaakhila lokaaya raamabhadraaya mamgalam ॥ 4 ॥ tyakta saaketa … Read more