[Sri Rama Mangalasasanam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in English

mamgalam kausalemdraaya mahaneeya gunaatmane ।
cakravarti tanoojaaya saarvabhaumaaya mamgalam ॥ 1 ॥

vedavedaamta vedyaaya meghashyaamala moortaye ।
pumsaam mohana roopaaya punyashlokaaya mamgalam ॥ 2 ॥

vishvaamitraamtaramgaaya mithilaa nagaree pate ।
bhaagyaanaam paripaakaaya bhavyaroopaaya mamgalam ॥ 3 ॥

pitrribhaktaaya satatam bhaatrribhiH saha seetayaa ।
namditaakhila lokaaya raamabhadraaya mamgalam ॥ 4 ॥

tyakta saaketa vaasaaya citrakoota vihaarine ।
sevyaaya sarvayaminaam dheerodaattaaya mamgalam ॥ 5 ॥

saumitrinaaca jaanakyaacaapa baanaasi dhaarine ।
samsevyaaya sadaa bhaktyaa svaamine mama mamgalam ॥ 6 ॥

damdakaaranya vaasaaya kharadooshhana shatrave ।
grridhraraajaaya bhaktaaya mukti daayaastu mamgalam ॥ 7 ॥

saadaram shabaree datta phalamoola bhilaashhine ।
saulabhya paripoornaaya satyodriktaaya mamgalam ॥ 8 ॥

hanumtsamavetaaya hareeshaabheeshhta daayine ।
vaali pramadhanaayaastu mahaadheeraaya mamgalam ॥ 9 ॥

shreemate raghuveeraaya setoollamghita simdhave ।
jitaraakshhasa raajaaya ranadheeraaya mamgalam ॥ 10 ॥

vibheeshhanakrrite preetyaa lamkaabheeshhta pradaayine ।
sarvaloka sharanyaaya shreeraaghavaaya mamgalam ॥ 11 ॥

aagatyanagareem divyaamabhishhiktaaya seetayaa ।
raajaadhiraajaraajaaya raamabhadraaya mamgalam ॥ 12 ॥

bhrahmaadi devasevyaaya bhrahmanyaaya mahaatmane ।
jaanakee praananaathaaya raghunaathaaya mamgalam ॥ 13 ॥

shreesaumya jaamaatrrimuneH krripayaasmaanu peyushhe ।
mahate mama naathaaya raghunaathaaya mamgalam ॥ 14 ॥

mamgalaashaasana parairmadaacaarya purogamaiH ।
sarvaishca poorvairaacaarryaiH satkrritaayaastu mamgalam ॥ 15 ॥

ramyajaa maatrri muninaa mamgalaashaasanam krritam ।
trailokyaadhipatiH shreemaan karotu mamgalam sadaa ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *