[Sri Rama Pancharatna Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Rama Pancharatna Stotram English Lyrics kamjaatapatraayata locanaaya karnaavatamsojjvala kumdalaayakaarunyapaatraaya suvamshajaaya namostu raamaayasalakshhmanaaya ॥ 1 ॥ vidyunnibhaambhoda suvigrahaaya vidyaadharaissamstuta sadgunaayaveeraavataaraya virodhihartre namostu raamaayasalakshhmanaaya ॥ 2 ॥ samsakta divyaayudha kaarmukaaya samudra garvaapaharaayudhaayasugreevamitraaya suraarihamtre namostu raamaayasalakshhmanaaya ॥ 3 ॥ peetaambaraalamkrrita madhyakaaya pitaamahemdraamara vamditaayapitre svabhaktasya janasya maatre namostu raamaayasalakshhmanaaya ॥ 4 ॥ namo namaste khila poojitaaya namo namastemdunibhaananaayanamo … Read more