[Sri Rama Pancharatna Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Rama Pancharatna Stotram English Lyrics

kamjaatapatraayata locanaaya karnaavatamsojjvala kumdalaaya
kaarunyapaatraaya suvamshajaaya namostu raamaayasalakshhmanaaya ॥ 1 ॥

vidyunnibhaambhoda suvigrahaaya vidyaadharaissamstuta sadgunaaya
veeraavataaraya virodhihartre namostu raamaayasalakshhmanaaya ॥ 2 ॥

samsakta divyaayudha kaarmukaaya samudra garvaapaharaayudhaaya
sugreevamitraaya suraarihamtre namostu raamaayasalakshhmanaaya ॥ 3 ॥

peetaambaraalamkrrita madhyakaaya pitaamahemdraamara vamditaaya
pitre svabhaktasya janasya maatre namostu raamaayasalakshhmanaaya ॥ 4 ॥

namo namaste khila poojitaaya namo namastemdunibhaananaaya
namo namaste raghuvamshajaaya namostu raamaayasalakshhmanaaya ॥ 5 ॥

imaani pamcaratnaani trisamdhyam yaH paThennaraH
sarvapaapa vinirmuktaH sa yaati paramaam gatim ॥

iti shreeshamkaraacaarya viracita shreeraamapamcaratnam sampoornam

********

Leave a Comment