[Ramayana Jaya Mantram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Ramayana Jaya Mantram Lyrics in English jayatyatibalo raamo lakshhmanashcha mahaabalahraajaa jayati sugreevo raaghavenaabhipaalitah ।daasoham kosalemdrasya raamasyaaklishhtakarmanahhanumaan shatrusainyaanaam nihamtaa maarutaatmajah ॥ na raavana sahasram me yuddhe pratibalam bhavetshilaabhistu praharatah paadapaishcha sahasrashah ।ardhayitvaa pureem lamkaamabhivaadya cha maithileemsamRRiddhaardho gamishhyaami mishhataam sarvarakshhasaam ॥ ********