[Ramayana Jaya Mantram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Ramayana Jaya Mantram Lyrics in English

jayatyatibalo raamo lakshhmanashcha mahaabalah
raajaa jayati sugreevo raaghavenaabhipaalitah ।
daasoham kosalemdrasya raamasyaaklishhtakarmanah
hanumaan shatrusainyaanaam nihamtaa maarutaatmajah ॥

na raavana sahasram me yuddhe pratibalam bhavet
shilaabhistu praharatah paadapaishcha sahasrashah ।
ardhayitvaa pureem lamkaamabhivaadya cha maithileem
samRRiddhaardho gamishhyaami mishhataam sarvarakshhasaam ॥

********

Leave a Comment