[ସଂଧ୍ଯା ଵଂଦନମ୍] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Odia/Oriya With PDF

Sandhyavandanam lyrics in odia/oriya with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sandhyavandanam Lyrics In Odia/Oriya ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧିଅପଵିତ୍ରଃ ପଵିତ୍ରୋ ଵା ସର୍ଵାଵସ୍ଥାଂ᳚ ଗତୋଽପିଵା ।ଯଃ ସ୍ମରେତ୍ ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷଂ ସ ବାହ୍ଯାଭ୍ଯଂତର ଶ୍ଶୁଚିଃ ॥ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ ! ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ ! ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷାଯ ନମଃ । ଆଚମନଃଓଂ ଆଚମ୍ଯଓଂ କେଶଵାଯ ସ୍ଵାହାଓଂ ନାରାଯଣାଯ ସ୍ଵାହାଓଂ ମାଧଵାଯ ସ୍ଵାହା (ଇତି ତ୍ରିରାଚମ୍ଯ)ଓଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ (ପାଣୀ ମାର୍ଜଯିତ୍ଵା)ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃଓଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ (ଓଷ୍ଠୌ ମାର୍ଜଯିତ୍ଵା)ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃଓଂ ଵାମନାଯ ନମଃ (ଶିରସି ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ଯ)ଓଂ ଶ୍ରୀଧରାଯ ନମଃଓଂ ହୃଷୀକେଶାଯ ନମଃ (ଵାମହସ୍ତେ … Read more