[శివ కవచం] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Kavacham Telugu Lyrics అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః ।అనుష్టుప్ ఛందః ।శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా ।ఓం బీజం ।నమః శక్తిః ।శివాయేతి కీలకం ।మమ సాంబసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥ కరన్యాసఃఓం సదాశివాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః । నం గంగాధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః । మం మృత్యుంజయాయ మధ్యమాభ్యాం నమః । శిం శూలపాణయే అనామికాభ్యాం నమః । వాం పినాకపాణయే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । యం ఉమాపతయే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః … Read more