[Sri Mallikarjuna Mangalasasanam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In English umaakaamtaaya kaamtaaya kaamitaartha pradaayineshreegireeshaaya devaaya mallinaathaaya mamgalam ॥ sarvamamgala roopaaya shree nagemdra nivaasinegamgaadharaaya naathaaya shreegireeshaaya mamgalam ॥ satyaanamda svaroopaaya nityaanamda vidhaayanestutyaaya shrutigamyaaya shreegireeshaaya mamgalam ॥ muktipradaaya mukhyaaya bhaktaanugrahakaarinesumdareshaaya saumyaaya shreegireeshaaya mamgalam ॥ shreeshaile shikhareshvaram ganapatim shree hatakeshampunassaaramgeshvara bimduteerthamamalam ghamtaarka siddheshvaram ।gamgaam shree bhramaraambikaam girisutaamaaraamaveereshvaramshamkhamcakra varaahateerthamanisham shreeshailanaatham bhaje ॥ hastekuramgam … Read more