[Sri Mallikarjuna Mangalasasanam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In English

umaakaamtaaya kaamtaaya kaamitaartha pradaayine
shreegireeshaaya devaaya mallinaathaaya mamgalam ॥

sarvamamgala roopaaya shree nagemdra nivaasine
gamgaadharaaya naathaaya shreegireeshaaya mamgalam ॥

satyaanamda svaroopaaya nityaanamda vidhaayane
stutyaaya shrutigamyaaya shreegireeshaaya mamgalam ॥

muktipradaaya mukhyaaya bhaktaanugrahakaarine
sumdareshaaya saumyaaya shreegireeshaaya mamgalam ॥

shreeshaile shikhareshvaram ganapatim shree hatakesham
punassaaramgeshvara bimduteerthamamalam ghamtaarka siddheshvaram ।
gamgaam shree bhramaraambikaam girisutaamaaraamaveereshvaram
shamkhamcakra varaahateerthamanisham shreeshailanaatham bhaje ॥

hastekuramgam girimadhyaramgam shrrimgaaritaamgam girijaanushhamgam
moordemdugamgam madanaamga bhamgam shreeshailalimgam shirasaa namaami ॥

********

Leave a Comment