[Sri Srinivasa Gadyam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Srinivasa Gadyam English Lyrics shreemadakhilamaheemamdalamamdanadharaneedhara mamdalaakhamdalasya, nikhilasuraasuravamdita varaahakshhetra vibhooshhanasya, sheshhaacala garudaacala simhaacala vrrishhabhaacala naaraayanaacalaamjanaacalaadi shikharimaalaakulasya, naathamukha bodhanidhiveethigunasaabharana sattvanidhi tattvanidhi bhaktigunapoorna shreeshailapoorna gunavashamvada paramapurushhakrripaapoora vibhramadatumgashrrimga galadgaganagamgaasamaalimgitasya, seemaatiga guna raamaanujamuni naamaamkita bahu bhoomaashraya suradhaamaalaya vanaraamaayata vanaseemaaparivrrita vishamkaTataTa niramtara vijrrimbhita bhaktirasa nirgharaanamtaaryaahaarya prasravanadhaaraapoora vibhramada salilabharabharita mahaataTaaka mamditasya, kalikardama malamardana kalitodyama vilasadyama niyamaadima munigananishhevyamaana pratyakshheebhavannijasalila samajjana namajjana nikhilapaapanaashanaa … Read more