[Vaidyanatha Ashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Vaidyanatha Ashtakam Stotram English Lyrics shreeraamasaumitrijataayuveda shhaDaananaaditya kujaarchitaaya ।shreeneelakamthaaya dayaamayaaya shreevaidyanaathaaya namahshivaaya ॥ 1॥ shambho mahaadeva shambho mahaadeva shambho mahaadeva shambho mahaadeva ।shambho mahaadeva shambho mahaadeva shambho mahaadeva shambho mahaadeva ॥ gangaapravaahemdu jataadharaaya trilochanaaya smara kaalahamtre ।samasta devairabhipoojitaaya shreevaidyanaathaaya namah shivaaya ॥ 2॥ (shambho mahaadeva) bhaktahpriyaaya tripuraamtakaaya pinaakine dushhtaharaaya nityam ।pratyakshhaleelaaya manushhyaloke shreevaidyanaathaaya namah shivaaya … Read more