[Vaidyanatha Ashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Vaidyanatha Ashtakam Stotram English Lyrics

shreeraamasaumitrijataayuveda shhaDaananaaditya kujaarchitaaya ।
shreeneelakamthaaya dayaamayaaya shreevaidyanaathaaya namahshivaaya ॥ 1॥

shambho mahaadeva shambho mahaadeva shambho mahaadeva shambho mahaadeva ।
shambho mahaadeva shambho mahaadeva shambho mahaadeva shambho mahaadeva ॥

gangaapravaahemdu jataadharaaya trilochanaaya smara kaalahamtre ।
samasta devairabhipoojitaaya shreevaidyanaathaaya namah shivaaya ॥ 2॥

(shambho mahaadeva)

bhaktahpriyaaya tripuraamtakaaya pinaakine dushhtaharaaya nityam ।
pratyakshhaleelaaya manushhyaloke shreevaidyanaathaaya namah shivaaya ॥ 3॥

(shambho mahaadeva)

prabhootavaataadi samastaroga pranaashakartre munivamditaaya ।
prabhaakaremdvagni vilochanaaya shreevaidyanaathaaya namah shivaaya ॥ 4॥

(shambho mahaadeva)

vaak shrotra netraanghri viheenajamtoh vaakshrotranetraamghrisukhapradaaya ।
kushhthaadisarvonnatarogahamtre shreevaidyanaathaaya namah shivaaya ॥ 5॥

(shambho mahaadeva)

vedaamtavedyaaya jaganmayaaya yogeeshvaradyeya padaambujaaya ।
trimoortiroopaaya sahasranaamne shreevaidyanaathaaya namah shivaaya ॥ 6॥

(shambho mahaadeva)

svateerthamrridbhasmabhrritaangabhaajaam pishaachaduhkhaartibhayaapahaaya ।
aatmasvaroopaaya shareerabhaajaam shreevaidyanaathaaya namah shivaaya ॥ 7॥

(shambho mahaadeva)

shreeneelakamthaaya vrrishhadhvajaaya srakgamdha bhasmaadyabhishobhitaaya ।
suputradaaraadi subhaagyadaaya shreevaidyanaathaaya namah shivaaya ॥ 8॥

(shambho mahaadeva)

vaalaambikesha vaidyesha bhavarogahareti cha ।
japennaamatrayam nityam mahaaroganivaaraNam ॥ 9॥

(shambho mahaadeva)

॥ iti shree vaidyanaathaashhtakam ॥

********

Leave a Comment