[Ganapati Gakara Ashtottara] ᐈ Shatanama Lyrics In English Pdf

Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In English

gakaararoopo gambeejo ganesho ganavamditah ।
gananeeyo ganoganyo gananaateeta sadgunah ॥ 1 ॥

gaganaadikasrridgamgaasutogamgaasutaarcitah ।
gamgaadharapreetikarogaveeshedyogadaapahah ॥ 2 ॥

gadaadharanuto gadyapadyaatmakakavitvadah ।
gajaasyo gajalakshhmeevaan gajavaajirathapradah ॥ 3 ॥

gamjaanirata shikshhaakrridganitajjhno ganottamah ।
gamdadaanaamcitogamtaa gamdopala samaakrritih ॥ 4 ॥

gagana vyaapako gamyo gamaanaadi vivarjitah ।
gamdadoshhaharo gamda bhramadbhramara kumdalah ॥ 5 ॥

gataagatajjhno gatido gatamrrityurgatodbhavah ।
gamdhapriyo gamdhavaaho gamdhasimdhurabrrimdagah ॥ 6 ॥

gamdhaadi poojito gavyabhoktaa gargaadi sannutah ।
garishhthogarabhidgarvaharo garalibhooshhanah ॥ 7 ॥

gavishhthogarjitaaraavo gabheerahrridayo gadee ।
galatkushhthaharo garbhaprado garbhaarbharakshhakah ॥ 8 ॥

garbhaadhaaro garbhavaasi shishujjhnaana pradaayakah ।
garutmattulyajavano garudadhvajavamditah ॥ 9 ॥

gayedito gayaashraaddhaphaladashca gayaakrritih ।
gadaadharaavataareeca gamdharvanagaraarcitah ॥ 10 ॥

gamdharvagaanasamtushhto garudaagrajavamditah ।
ganaraatra samaaraadhyo garhanastuti saamyadheeh ॥ 11 ॥

gartaabhanaabhirgavyootih deerghatumdo gabhastimaan ।
garhitaacaara doorashca garudopalabhooshhitah ॥ 12 ॥

gajaari vikramo gamdhamooshhavaajee gatashramah ।
gaveshhaneeyo gamano gahanastha munistutah ॥ 13 ॥

gavayacchidgamdakabhidgahvaraapathavaaranah ।
gajadamtaayudho garjadripughno gajakarnikah ॥ 14 ॥

gajacarmaamayacchettaa ganaadhyakshhoganaarcitah ।
ganikaanartanapreetogacchan gamdhaphalee priyah ॥ 15 ॥

gamdhakaadi rasaadheesho ganakaanamdadaayakah ।
garabhaadijanurhartaa gamdakeegaahanotsukah ॥ 16 ॥

gamdooshheekrritavaaraashih garimaalaghimaadidah ।
gavaakshhavatsaudhavaaseegarbhito garbhineenutah ॥ 17 ॥

gamdhamaadanashailaabho gamdabherumdavikramah ।
gadito gadgadaaraava samstuto gahvareepatih ॥ 18 ॥

gajeshaaya gareeyase gadyedyogatabheergaditaagamah ।
garhaneeya gunaabhaavo gamgaadika shucipradah ॥ 19 ॥

gananaateeta vidyaashree balaayushhyaadidaayakah ।
evam shreegananaathasya naamnaamashhtottaram shatam ॥ 20 ॥

pathanaacchravanaat pumsaam shreyah premapradaayakam ।
poojaamte yah pathennityam preetassan tasyavighnaraat ॥ 21 ॥

yam yam kaamayate kaamam tam tam sheeghram prayacchati ।
doorvayaabhyarcayan devamekavimshativaasaraan ॥ 22 ॥

ekavimshativaaram yo nityam stotram pathedyadi ।
tasya prasanno vighneshassarvaan kaamaan prayacchati ॥ 23 ॥

॥ iti shree ganapati gakaara ashhtottara shatanaamastotram ॥

********

Leave a Comment