[Lalita Ashtottara Shatanamavali] ᐈ Lyrics In English Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In English

om rajataacala shrrimgaagra madhyasthaayai namah
om himaacala mahaavamsha paavanaayai namah
om shamkaraardhaamga saumdarya shareeraayai namah
om lasanmarakata svacca vigrahaayai namah
om mahaatishaya saumdarya laavanyaayai namah
om shashaamkashekhara praanavallabhaayai namah
om sadaa pamcadashaatmaikya svaroopaayai namah
om vajramaanikya kataka kireetaayai namah
om kastooree tilakollaasita nitalaayai namah
om bhasmarekhaamkita lasanmastakaayai namah ॥ 10 ॥
om vikacaambhoruhadala locanaayai namah
om sharaccaampeya pushhpaabha naasikaayai namah
om lasatkaamcana taatamka yugalaayai namah
om manidarpana samkaasha kapolaayai namah
om taamboolapooritasmera vadanaayai namah
om supakvadaaDimeebeeja vadanaayai namah
om kambupooga samacChaaya kamdharaayai namah
om sthoolamuktaaphalodaara suhaaraayai namah
om gireeshabaddamaamgalya mamgalaayai namah
om padmapaashaamkusha lasatkaraabjaayai namah ॥ 20 ॥
om padmakairava mamdaara sumaalinyai namah
om suvarna kumbhayugmaabha sukucaayai namah
om ramaneeyacaturbhaahu samyuktaayai namah
om kanakaamgada keyoora bhooshhitaayai namah
om brrihatsauvarna saumdarya vasanaayai namah
om brrihannitamba vilasajjaghanaayai namah
om saubhaagyajaata shrrimgaara madhyamaayai namah
om divyabhooshhanasamdoha ramjitaayai namah
om paarijaatagunaadhikya padaabjaayai namah
om supadmaraagasamkaasha caranaayai namah ॥ 30 ॥
om kaamakoti mahaapadma peethasthaayai namah
om shreekamthanetra kumuda camdrikaayai namah
om sacaamara ramaavaanee viraajitaayai namah
om bhakta rakshhana daakshhinya kataakshhaayai namah
om bhooteshaalimganodhboota pulakaamgyai namah
om anamgabhamgajana kaapaamga veekshhanaayai namah
om brahmopemdra shiroratna ramjitaayai namah
om shaceemukhyaamaravadhoo sevitaayai namah
om leelaakalpita brahmaamDamamDalaayai namah
om amrritaadi mahaashakti samvrritaayai namah ॥ 40 ॥
om ekaapatra saamraajyadaayikaayai namah
om sanakaadi samaaraadhya paadukaayai namah
om devarshhabhistooyamaana vaibhavaayai namah
om kalashodbhava durvaasa poojitaayai namah
om mattebhavaktra shhaDvaktra vatsalaayai namah
om cakraraaja mahaayamtra madhyavaryai namah
om cidagnikumDasambhoota sudehaayai namah
om shashaamkakhamDasamyukta makutaayai namah
om mattahamsavadhoo mamdagamanaayai namah
om vamdaarujanasamdoha vamditaayai namah ॥ 50 ॥
om amtarmukha janaanamda phaladaayai namah
om pativrataamganaabheeshhta phaladaayai namah
om avyaajakarunaapoorapooritaayai namah
om nitaamta saccidaanamda samyuktaayai namah
om sahasrasoorya samyukta prakaashaayai namah
om ratnacimtaamani grrihamadhyasthaayai namah
om haanivrriddhi gunaadhikya rahitaayai namah
om mahaapadmaataveemadhya nivaasaayai namah
om jaagrat svapna sushhupteenaam saakshhibhootyai namah
om mahaapaapaughapaapaanaam vinaashinyai namah ॥ 60 ॥
om dushhtabheeti mahaabheeti bhamjanaayai namah
om samasta devadanuja prerakaayai namah
om samasta hrridayaambhoja nilayaayai namah
om anaahata mahaapadma mamdiraayai namah
om sahasraara sarojaata vaasitaayai namah
om punaraavrrittirahita purasthaayai namah
om vaanee gaayatree saavitree sannutaayai namah
om ramaabhoomisutaaraadhya padaabjaayai namah
om lopaamudraarcita shreemaccaranaayai namah
om sahasrarati saumdarya shareeraayai namah ॥ 70 ॥
om bhaavanaamaatra samtushhta hrridayaayai namah
om satyasampoorna vijjhnaana siddhidaayai namah
om trilocana krritollaasa phaladaayai namah
om sudhaabdhi manidveepa madhyagaayai namah
om dakshhaadhvara vinirbheda saadhanaayai namah
om shreenaatha sodareebhoota shobhitaayai namah
om camdrashekhara bhaktaarti bhamjanaayai namah
om sarvopaadhi vinirmukta caitanyaayai namah
om naamapaaraayanaabheeshhta phaladaayai namah
om srrishhti sthiti tirodhaana samkalpaayai namah ॥ 80 ॥
om shreeshhoDashaakshhari mamtra madhyagaayai namah
om anaadyamta svayambhoota divyamoortyai namah
om bhaktahamsa pareemukhya viyogaayai namah
om maatrri mamDala samyukta lalitaayai namah
om bhamDadaitya mahasattva naashanaayai namah
om kroorabhamDa shiraChceda nipunaayai namah
om dhaatryacyuta suraadheesha sukhadaayai namah
om camDamumDanishumbhaadi khamDanaayai namah
om raktaakshha raktajihvaadi shikshhanaayai namah
om mahishhaasuradorveerya nigrahayai namah ॥ 90 ॥
om abhrakesha mahotsaaha kaaranaayai namah
om maheshayukta natana tatparaayai namah
om nijabhartrri mukhaambhoja cimtanaayai namah
om vrrishhabhadhvaja vijjhnaana bhaavanaayai namah
om janmamrrityujaraaroga bhamjanaayai namah
om videhamukti vijjhnaana siddhidaayai namah
om kaamakrodhaadi shhaDvarga naashanaayai namah
om raajaraajaarcita padasarojaayai namah
om sarvavedaamta samsidda sutattvaayai namah
om shree veerabhakta vijjhnaana nidhaanaayai namah ॥ 100 ॥
om aasheshha dushhtadanuja soodanaayai namah
om saakshhaaccreedakshhinaamoorti manojjhnaayai namah
om hayamethaagra sampoojya mahimaayai namah
om dakshhaprajaapatisuta veshhaaDhyaayai namah
om sumabaanekshhu kodamDa mamDitaayai namah
om nityayauvana maamgalya mamgalaayai namah
om mahaadeva samaayukta shareeraayai namah
om mahaadeva ratyautsukya mahadevyai namah
om chaturvimshatamtryaika roopaayai ॥108 ॥

shree lalitaashhtottara shatanaamaavali sampoornam

********

Leave a Comment