[Meenakshi Pancharatnam Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Meenakshi Pancharatnam Stotram Lyrics In English

udyadbhaanusahasrakotisadrrishaam keyoorahaarojjvalaam
bimboshhtheem smitadamtapamktiruciraam peetaambaraalamkrritaam ।
vishhnubrahmasuremdrasevitapadaam tattvasvaroopaam shivaam
meenaakshheem pranato.asmi samtatamaham kaarunyavaaraamnidhim ॥ 1 ॥

muktaahaaralasatkireetaruciraam poornemduvaktraprabhaam
shimjannoopurakimkineemanidharaam padmaprabhaabhaasuraam ।
sarvaabheeshhtaphalapradaam girisutaam vaaneeramaasevitaam
meenaakshheem pranato.asmi samtatamaham kaarunyavaaraamnidhim ॥ 2 ॥

shreevidyaam shivavaamabhaaganilayaam hreemkaaramamtrojjvalaam
shreecakraamkitabimdumadhyavasatim shreematsabhaanaayakeem ।
shreematshhanmukhavighnaraajajananeem shreemajjaganmohineem
meenaakshheem pranato.asmi samtatamaham kaarunyavaaraamnidhim ॥ 3 ॥

shreematsumdaranaayakeem bhayaharaam jjhnaanapradaam nirmalaam
shyaamaabhaam kamalaasanaarcitapadaam naaraayanasyaanujaam ।
veenaavenumrridamgavaadyarasikaam naanaavidhaamambikaam
meenaakshheem pranato.asmi samtatamaham kaarunyavaaraamnidhim ॥ 4 ॥

naanaayogimuneemdrahrritsuvasateem naanaarthasiddhipradaam
naanaapushhpaviraajitaamghriyugalaam naaraayanenaarcitaam ।
naadabrahmamayeem paraatparataraam naanaarthatatvaatmikaam
meenaakshheem pranato.asmi samtatamaham kaarunyavaaraamnidhim ॥ 5 ॥

********

Leave a Comment