[Panchamruta Snanam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Panchamruta Snanam Lyrics In English

kshheeraabhishhekam
aapyaa”’yasva same”’tu te vishvata”’ssomavrrishhni”’yam । bhavaavaaja”’sya samgadhe ॥ kshheerena snapayaami ॥

dadhyaabhishhekam
dadhikraavanno”’ akaarishham jishhnorashva”’sya vaajina”’h । surabhino mukhaa”’karatprana aayoog”’mshhitaarishhat ॥ dadhnaa snapayaami ॥

aajyaabhishhekam
shukrama”’si jyoti”’rasi tejo”’.asi devovassa”’vitotpu”’naa tvacChi”’drena pavitre”’na vaso ssoorya”’sya rashmibhi”’h ॥ aajyena snapayaami ॥

madhu abhishhekam
madhuvaataa”’ rritaayate madhukshharamti simdha”’vah । maadhvee”””rnassamtvoshha”’dheeh । madhunakta”’ mutoshhasi madhu”’matpaarthi”’vagm raja”’h । madhudyaura”’stu nah pitaa । madhu”’maanno vanaspatirmadhu”’maagm astu soorya”’h । maadhveergaavo”’ bhavamtu nah ॥ madhunaa snapayaami ॥

sharkaraabhishhekam
svaaduh pa”’vasva divyaaya janma”’ne svaadurimdraa”””ya suhavee”””tu naamne””” । svaadurmitraaya varu”’naaya vaayave brrihaspata”’ye madhu”’maagm adaa”””bhyah ॥ sharkarayaa snapayaami ॥

yaah phalineeryaa a”’phalaa a”’pushhpaayaashcha”’ pushhpinee”””h । brrihaspati”’ prasootaastaano mumchastvagm ha”’sah ॥ phalodakena snapayaami ॥

shuddhodaka abhishhekam
om aapo hishhThaa ma”’yobhuva”’h । taa na”’ oorje da”’dhaatana । maheranaa”’ya chakshha”’se । yo va”’h shivata”’mo rasa”’h । tasya”’ bhaajayate ha nah । ushhateeri”’va maatara”’h । tasmaa ara”’nga maama vah । yasya kshhayaa”’ya ji”’nvatha । aapo”’ janaya”’thaa cha nah ॥ iti pamchaamrritena snaapayitvaa ॥

********

Leave a Comment