[Priyam Bharatam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Priyam Bharatam Lyrics In English

prakrrityaa suramyam vishaalam prakaamam
sarittaarahaaraih lalaamam nikaamam ।
himaadrirlalaate pade chaiva simdhuh
priyam bhaaratam sarvathaa darshaneeyam ॥ 1 ॥

dhanaanaam nidhaanam dharaayaam pradhaanam
idam bhaaratam devalokena tulyam ।
yasho yasya shubhram videsheshhu geetam
priyam bhaaratam tat sadaa poojaneeyam ॥ 2 ॥

aneke pradeshaah aneke cha veshhaah
anekaani rupaaNi bhaashhaa anekaah ।
param yatra sarve vayam bhaarateeyaah
priyam bhaaratam tat sadaa rakshhaNeeyam ॥ 3 ॥

vayam bhaarateeyaah svadesham namaamah
param dharmamekam sadaa maanayaamah ।
tadartham dhanam jeevanam chaarpayaama
priyam bhaaratam me sadaa vamdaneeyam ॥ 4 ॥

racana: daa. chamdrabhaanu tripaathee

********

Leave a Comment