[Saraswati Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Saraswati Stotram Lyrics In English

yaa kumdemdu tushhaarahaaradhavalaa yaa shubhravastraavrritaa
yaa veenaavaradamdamamditakaraa yaa shvetapadmaasanaa ।
yaa brahmaacyuta shamkaraprabhrritibhirdevaissadaa poojitaa
saa maam paatu sarasvatee bhagavatee nishsheshhajaadyaapahaa ॥ 1 ॥

dorbhiryuktaa caturbhih sphatikamaninibhai rakshhamaalaamdadhaanaa
hastenaikena padmam sitamapica shukam pustakam caaparena ।
bhaasaa kumdemdushamkhasphatikamaninibhaa bhaasamaanaazsamaanaa
saa me vaagdevateyam nivasatu vadane sarvadaa suprasannaa ॥ 2 ॥

suraasuraissevitapaadapamkajaa kare viraajatkamaneeyapustakaa ।
virimcipatnee kamalaasanasthitaa sarasvatee nrrityatu vaaci me sadaa ॥ 3 ॥

sarasvatee sarasijakesaraprabhaa tapasvinee sitakamalaasanapriyaa ।
ghanastanee kamalavilolalocanaa manasvinee bhavatu varaprasaadinee ॥ 4 ॥

sarasvati namastubhyam varade kaamaroopini ।
vidyaarambham karishhyaami siddhirbhavatu me sadaa ॥ 5 ॥

sarasvati namastubhyam sarvadevi namo namah ।
shaamtaroope shashidhare sarvayoge namo namah ॥ 6 ॥

nityaanamde niraadhaare nishhkalaayai namo namah ।
vidyaadhare vishaalaakshhi shuddhajjhnaane namo namah ॥ 7 ॥

shuddhasphatikaroopaayai sookshhmaroope namo namah ।
shabdabrahmi caturhaste sarvasiddhyai namo namah ॥ 8 ॥

muktaalamkrrita sarvaamgyai moolaadhaare namo namah ।
moolamamtrasvaroopaayai moolashaktyai namo namah ॥ 9 ॥

manonmani mahaabhoge vaageeshvari namo namah ।
vaagmyai varadahastaayai varadaayai namo namah ॥ 10 ॥

vedaayai vedaroopaayai vedaamtaayai namo namah ।
gunadoshhavivarjinyai gunadeeptyai namo namah ॥ 11 ॥

sarvajjhnaane sadaanamde sarvaroope namo namah ।
sampannaayai kumaaryai ca sarvajjhne te namo namah ॥ 12 ॥

yogaanaarya umaadevyai yogaanamde namo namah ।
divyajjhnaana trinetraayai divyamoortyai namo namah ॥ 13 ॥

ardhacamdrajataadhaari camdrabimbe namo namah ।
camdraadityajataadhaari camdrabimbe namo namah ॥ 14 ॥

anuroope mahaaroope vishvaroope namo namah ।
animaadyashhtasiddhaayai aanamdaayai namo namah ॥ 15 ॥

jjhnaana vijjhnaana roopaayai jjhnaanamoorte namo namah ।
naanaashaastra svaroopaayai naanaaroope namo namah ॥ 16 ॥

padmajaa padmavamshaa ca padmaroope namo namah ।
parameshhthyai paraamoortyai namaste paapanaashinee ॥ 17 ॥

mahaadevyai mahaakaalyai mahaalakshhmyai namo namah ।
brahmavishhnushivaayai ca brahmanaaryai namo namah ॥ 18 ॥

kamalaakarapushhpaa ca kaamaroope namo namah ।
kapaalikarmadeeptaayai karmadaayai namo namah ॥ 19 ॥

saayam praatah pathennityam shhanmaasaatsiddhirucyate ।
coravyaaghrabhayam naasti pathataam shrrinvataamapi ॥ 20 ॥

ittham sarasvatee stotramagastyamuni vaacakam ।
sarvasiddhikaram nrreenaam sarvapaapapranaashanam ॥ 21 ॥

********

Leave a Comment