[શિવ માનસ પૂજ] ᐈ Shiva Manasa Puja Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Manasa Puja Stotram Gujarati

રત્નૈઃ કલ્પિતમાસનં હિમજલૈઃ સ્નાનં ચ દિવ્યાંબરં
નાનારત્ન વિભૂષિતં મૃગમદા મોદાંકિતં ચંદનમ્ ।
જાતી ચંપક બિલ્વપત્ર રચિતં પુષ્પં ચ ધૂપં તથા
દીપં દેવ દયાનિધે પશુપતે હૃત્કલ્પિતં ગૃહ્યતામ્ ॥ 1 ॥

સૌવર્ણે નવરત્નખંડ રચિતે પાત્રે ઘૃતં પાયસં
ભક્ષ્યં પંચવિધં પયોદધિયુતં રંભાફલં પાનકમ્ ।
શાકાનામયુતં જલં રુચિકરં કર્પૂર ખંડોજ્જ્ચલં
તાંબૂલં મનસા મયા વિરચિતં ભક્ત્યા પ્રભો સ્વીકુરુ ॥ 2 ॥

છત્રં ચામરયોર્યુગં વ્યજનકં ચાદર્શકં નિર્મલં
વીણા ભેરિ મૃદંગ કાહલકલા ગીતં ચ નૃત્યં તથા ।
સાષ્ટાંગં પ્રણતિઃ સ્તુતિ-ર્બહુવિધા-હ્યેતત્-સમસ્તં મયા
સંકલ્પેન સમર્પિતં તવ વિભો પૂજાં ગૃહાણ પ્રભો ॥ 3 ॥

આત્મા ત્વં ગિરિજા મતિઃ સહચરાઃ પ્રાણાઃ શરીરં ગૃહં
પૂજા તે વિષયોપભોગ-રચના નિદ્રા સમાધિસ્થિતિઃ ।
સંચારઃ પદયોઃ પ્રદક્ષિણવિધિઃ સ્તોત્રાણિ સર્વા ગિરો
યદ્યત્કર્મ કરોમિ તત્તદખિલં શંભો તવારાધનમ્ ॥ 4 ॥

કર ચરણ કૃતં વાક્કાયજં કર્મજં વા
શ્રવણ નયનજં વા માનસં વાપરાધમ્ ।
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્-ક્ષમસ્વ
જય જય કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો ॥ 5 ॥

********

Leave a Comment