[শ্রী দেবী খড্গমালা] ᐈ Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics In Bengali With PDF

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics In Bengali

শ্রী দেবী প্রার্থন

হ্রীংকারাসনগর্ভিতানলশিখাং সৌঃ ক্লীং ক঳াং বিভ্রতীং
সৌবর্ণাংবরধারিণীং বরসুধাধৌতাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্ |
বংদে পুস্তকপাশমংকুশধরাং স্রগ্ভূষিতামুজ্জ্বলাং
ত্বাং গৌরীং ত্রিপুরাং পরাত্পরক঳াং শ্রীচক্রসংচারিণীম্ ‖

অস্য শ্রী শুদ্ধশক্তিমালামহামংত্রস্য, উপস্থেংদ্রিযাধিষ্ঠাযী বরুণাদিত্য ঋষযঃ দেবী গাযত্রী ছংদঃ সাত্বিক ককারভট্টারকপীঠস্থিত কামেশ্বরাংকনিলযা মহাকামেশ্বরী শ্রী ললিতা ভট্টারিকা দেবতা, ঐং বীজং ক্লীং শক্তিঃ, সৌঃ কীলকং মম খড্গসিদ্ধ্যর্থে সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিযোগঃ, মূলমংত্রেণ ষডংগন্যাসং কুর্যাত্ |

ধ্যানম্

আরক্তাভাংত্রিণেত্রামরুণিমবসনাং রত্নতাটংকরম্যাম্
হস্তাংভোজৈস্সপাশাংকুশমদনধনুস্সাযকৈর্বিস্ফুরংতীম্ |
আপীনোত্তুংগবক্ষোরুহকলশলুঠত্তারহারোজ্জ্বলাংগীং
ধ্যাযেদংভোরুহস্থামরুণিমবসনামীশ্বরীমীশ্বরাণাম্ ‖

লমিত্যাদিপংচ পূজাম্ কুর্যাত্, যথাশক্তি মূলমংত্রম্ জপেত্ |

লং – পৃথিবীতত্ত্বাত্মিকাযৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকাযৈ গংধং পরিকল্পযামি – নমঃ
হং – আকাশতত্ত্বাত্মিকাযৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকাযৈ পুষ্পং পরিকল্পযামি – নমঃ
যং – বাযুতত্ত্বাত্মিকাযৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকাযৈ ধূপং পরিকল্পযামি – নমঃ
রং – তেজস্তত্ত্বাত্মিকাযৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকাযৈ দীপং পরিকল্পযামি – নমঃ
বং – অমৃততত্ত্বাত্মিকাযৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকাযৈ অমৃতনৈবেদ্যং পরিকল্পযামি – নমঃ
সং – সর্বতত্ত্বাত্মিকাযৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকাযৈ তাংবূলাদিসর্বোপচারান্ পরিকল্পযামি – নমঃ

শ্রী দেবী সংবোধনং (1)
ওং ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ওং নমস্ত্রিপুরসুংদরী,

ন্যাসাংগদেবতাঃ (6)
হৃদযদেবী, শিরোদেবী, শিখাদেবী, কবচদেবী, নেত্রদেবী, অস্ত্রদেবী,

তিথিনিত্যাদেবতাঃ (16)
কামেশ্বরী, ভগমালিনী, নিত্যক্লিন্নে, ভেরুংডে, বহ্নিবাসিনী, মহাবজ্রেশ্বরী, শিবদূতী, ত্বরিতে, কুলসুংদরী, নিত্যে, নীলপতাকে, বিজযে, সর্বমংগ঳ে, জ্বালামালিনী, চিত্রে, মহানিত্যে,

দিব্যৌঘগুরবঃ (7)
পরমেশ্বর, পরমেশ্বরী, মিত্রেশমযী, উড্ডীশমযী, চর্যানাথমযী, লোপামুদ্রমযী, অগস্ত্যমযী,

সিদ্ধৌঘগুরবঃ (4)
কালতাপশমযী, ধর্মাচার্যমযী, মুক্তকেশীশ্বরমযী, দীপকলানাথমযী,

মানবৌঘগুরবঃ (8)
বিষ্ণুদেবমযী, প্রভাকরদেবমযী, তেজোদেবমযী, মনোজদেবমযি, ক঳্যাণদেবমযী, বাসুদেবমযী, রত্নদেবমযী, শ্রীরামানংদমযী,

শ্রীচক্র প্রথমাবরণদেবতাঃ
অণিমাসিদ্ধে, লঘিমাসিদ্ধে, গরিমাসিদ্ধে, মহিমাসিদ্ধে, ঈশিত্বসিদ্ধে, বশিত্বসিদ্ধে, প্রাকাম্যসিদ্ধে, ভুক্তিসিদ্ধে, ইচ্ছাসিদ্ধে, প্রাপ্তিসিদ্ধে, সর্বকামসিদ্ধে, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারি, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেংদ্রী, চামুংডে, মহালক্ষ্মী, সর্বসংক্ষোভিণী, সর্ববিদ্রাবিণী, সর্বাকর্ষিণী, সর্ববশংকরী, সর্বোন্মাদিনী, সর্বমহাংকুশে, সর্বখেচরী, সর্ববীজে, সর্বযোনে, সর্বত্রিখংডে, ত্রৈলোক্যমোহন চক্রস্বামিনী, প্রকটযোগিনী,

শ্রীচক্র দ্বিতীযাবরণদেবতাঃ
কামাকর্ষিণী, বুদ্ধ্যাকর্ষিণী, অহংকারাকর্ষিণী, শব্দাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, গংধাকর্ষিণী, চিত্তাকর্ষিণী, ধৈর্যাকর্ষিণী, স্মৃত্যাকর্ষিণী, নামাকর্ষিণী, বীজাকর্ষিণী, আত্মাকর্ষিণী, অমৃতাকর্ষিণী, শরীরাকর্ষিণী, সর্বাশাপরিপূরক চক্রস্বামিনী, গুপ্তযোগিনী,

শ্রীচক্র তৃতীযাবরণদেবতাঃ
অনংগকুসুমে, অনংগমেখলে, অনংগমদনে, অনংগমদনাতুরে, অনংগরেখে, অনংগবেগিনী, অনংগাংকুশে, অনংগমালিনী, সর্বসংক্ষোভণচক্রস্বামিনী, গুপ্ততরযোগিনী,

শ্রীচক্র চতুর্থাবরণদেবতাঃ
সর্বসংক্ষোভিণী, সর্ববিদ্রাবিনী, সর্বাকর্ষিণী, সর্বহ্লাদিনী, সর্বসম্মোহিনী, সর্বস্তংভিনী, সর্বজৃংভিণী, সর্ববশংকরী, সর্বরংজনী, সর্বোন্মাদিনী, সর্বার্থসাধিকে, সর্বসংপত্তিপূরিণী, সর্বমংত্রমযী, সর্বদ্বংদ্বক্ষযংকরী, সর্বসৌভাগ্যদাযক চক্রস্বামিনী, সংপ্রদাযযোগিনী,

শ্রীচক্র পংচমাবরণদেবতাঃ
সর্বসিদ্ধিপ্রদে, সর্বসংপত্প্রদে, সর্বপ্রিযংকরী, সর্বমংগ঳কারিণী, সর্বকামপ্রদে, সর্বদুঃখবিমোচনী, সর্বমৃত্যুপ্রশমনি, সর্ববিঘ্ননিবারিণী, সর্বাংগসুংদরী, সর্বসৌভাগ্যদাযিনী, সর্বার্থসাধক চক্রস্বামিনী, কুলোত্তীর্ণযোগিনী,

শ্রীচক্র ষষ্টাবরণদেবতাঃ
সর্বজ্ঞে, সর্বশক্তে, সর্বৈশ্বর্যপ্রদাযিনী, সর্বজ্ঞানমযী, সর্বব্যাধিবিনাশিনী, সর্বাধারস্বরূপে, সর্বপাপহরে, সর্বানংদমযী, সর্বরক্ষাস্বরূপিণী, সর্বেপ্সিতফলপ্রদে, সর্বরক্ষাকরচক্রস্বামিনী, নিগর্ভযোগিনী,

শ্রীচক্র সপ্তমাবরণদেবতাঃ
বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলে, অরুণে, জযিনী, সর্বেশ্বরী, কৌ঳িনি, সর্বরোগহরচক্রস্বামিনী, রহস্যযোগিনী,

শ্রীচক্র অষ্টমাবরণদেবতাঃ
বাণিনী, চাপিনী, পাশিনী, অংকুশিনী, মহাকামেশ্বরী, মহাবজ্রেশ্বরী, মহাভগমালিনী, সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্রস্বামিনী, অতিরহস্যযোগিনী,

শ্রীচক্র নবমাবরণদেবতাঃ
শ্রী শ্রী মহাভট্টারিকে, সর্বানংদমযচক্রস্বামিনী, পরাপররহস্যযোগিনী,

নবচক্রেশ্বরী নামানি
ত্রিপুরে, ত্রিপুরেশী, ত্রিপুরসুংদরী, ত্রিপুরবাসিনী, ত্রিপুরাশ্রীঃ, ত্রিপুরমালিনী, ত্রিপুরসিদ্ধে, ত্রিপুরাংবা, মহাত্রিপুরসুংদরী,

শ্রীদেবী বিশেষণানি – নমস্কারনবাক্ষরীচ
মহামহেশ্বরী, মহামহারাজ্ঞী, মহামহাশক্তে, মহামহাগুপ্তে, মহামহাজ্ঞপ্তে, মহামহানংদে, মহামহাস্কংধে, মহামহাশযে, মহামহা শ্রীচক্রনগরসাম্রাজ্ঞী, নমস্তে নমস্তে নমস্তে নমঃ |

ফলশ্রুতিঃ

এষা বিদ্যা মহাসিদ্ধিদাযিনী স্মৃতিমাত্রতঃ |
অগ্নিবাতমহাক্ষোভে রাজারাষ্ট্রস্যবিপ্লবে ‖

লুংঠনে তস্করভযে সংগ্রামে সলিলপ্লবে |
সমুদ্রযানবিক্ষোভে ভূতপ্রেতাদিকে ভযে ‖

অপস্মারজ্বরব্যাধিমৃত্যুক্ষামাদিজেভযে |
শাকিনী পূতনাযক্ষরক্ষঃকূষ্মাংডজে ভযে ‖

মিত্রভেদে গ্রহভযে ব্যসনেষ্বাভিচারিকে |
অন্যেষ্বপি চ দোষেষু মালামংত্রং স্মরেন্নরঃ ‖

তাদৃশং খড্গমাপ্নোতি যেন হস্তস্থিতেনবৈ |
অষ্টাদশমহাদ্বীপসম্রাড্ভোক্তাভবিষ্যতি ‖

সর্বোপদ্রবনির্মুক্তস্সাক্ষাচ্ছিবমযোভবেত্ |
আপত্কালে নিত্যপূজাং বিস্তারাত্কর্তুমারভেত্ ‖

একবারং জপধ্যানম্ সর্বপূজাফলং লভেত্ |
নবাবরণদেবীনাং ললিতাযা মহৌজনঃ ‖

একত্র গণনারূপো বেদবেদাংগগোচরঃ |
সর্বাগমরহস্যার্থঃ স্মরণাত্পাপনাশিনী ‖

ললিতাযামহেশান্যা মালা বিদ্যা মহীযসী |
নরবশ্যং নরেংদ্রাণাং বশ্যং নারীবশংকরম্ ‖

অণিমাদিগুণৈশ্বর্যং রংজনং পাপভংজনম্ |
তত্তদাবরণস্থাযি দেবতাবৃংদমংত্রকম্ ‖

মালামংত্রং পরং গুহ্যং পরং ধাম প্রকীর্তিতম্ |
শক্তিমালা পংচধাস্যাচ্ছিবমালা চ তাদৃশী ‖

তস্মাদ্গোপ্যতরাদ্গোপ্যং রহস্যং ভুক্তিমুক্তিদম্ ‖

‖ ইতি শ্রী বামকেশ্বরতংত্রে উমামহেশ্বরসংবাদে দেবীখড্গমালাস্তোত্ররত্নং সমাপ্তম্ ‖

********

Also Read:

Language

**শ্রী দেবী খড্গমালা**

Leave a Comment