[Sri Gayatri Sahasranama] ᐈ Stotram Lyrics In English Pdf

Sri Gayatri Sahasranama Stotram Lyrics In English

naarada uvaaca –
bhagavansarvadharmajjhna sarvashaastravishaarada ।
shrutismrritipuraanaanaam rahasyam tvanmukhaacchrutam ॥ 1 ॥

sarvapaapaharam deva yena vidyaa pravartate ।
kena vaa brahmavijjhnaanam kim nu vaa mokshhasaadhanam ॥ 2 ॥

braahmanaanaam gatih kena kena vaa mrrityu naashanam ।
aihikaamushhmikaphalam kena vaa padmalocana ॥ 3 ॥

vaktumarhasyasheshhena sarve nikhilamaaditah ।
shreenaaraayana uvaaca –
saadhu saadhu mahaapraajjhna samyak prrishhtam tvayaa.anagha ॥ 4 ॥

shrrinu vakshhyaami yatnena gaayatryashhtasahasrakam ।
naamnaam shubhaanaam divyaanaam sarvapaapavinaashanam ॥ 5 ॥

srrishhtyaadau yadbhagavataa poorve proktam braveemi te ।
ashhtottarasahasrasya rrishhirbrahmaa prakeertitah ॥ 6 ॥

chando.anushhtuptathaa devee gaayatreem devataa smrritaa ।
halobeejaani tasyaiva svaraah shaktaya eeritaah ॥ 7 ॥

anganyaasakaranyaasaavucyete maatrrikaakshharaih ।
atha dhyaanam pravakshhyaami saadhakaanaam hitaaya vai ॥ 8 ॥

dhyaanam
raktashvetahiranyaneeladhavalairyuktaam trineetrojjvalaam
raktaam raktanavasrajam maniganairyuktaam kumaareemimaam ।
gaayatreem kamalaasanaam karatalavyaanaddhakundaambujaam
padmaakshheem ca varasrajam ca dadhateem hamsaadhiroodhaam bhaje ॥ 9 ॥

acintyalakshhanaavyaktaapyarthamaatrrimaheshvaree ।
amrritaarnavamadhyasthaapyajitaa caaparaajitaa ॥ 10 ॥

animaadigunaadhaaraapyarkamandalasamsthitaa ।
ajaraajaaparaadharmaa akshhasootradharaadharaa ॥ 11 ॥

akaaraadikshhakaaraantaapyarishhadvargabhedinee ।
anjanaadriprateekaashaapyanjanaadrinivaasinee ॥ 12 ॥

aditishcaajapaavidyaapyaravindanibhekshhanaa ।
antarbahihsthitaavidyaadhvamsinee caantaraatmikaa ॥ 13 ॥

ajaa caajamukhaavaasaapyaravindanibhaananaa ।
ardhamaatraarthadaanajjhnaapyarimandalamardinee ॥ 14 ॥

asuraghnee hyamaavaasyaapyalakshhmeeghnyantyajaarcitaa ।
aadilakshhmeeshcaadishaktiraakrritishcaayataananaa ॥ 15 ॥

aadityapadaveecaaraapyaadityaparisevitaa ।
aacaaryaavartanaacaaraapyaadimoortinivaasinee ॥ 16 ॥

aagneyee caamaree caadyaa caaraadhyaa caasanasthitaa ।
aadhaaranilayaadhaaraa caakaashaantanivaasinee ॥ 17 ॥

aadyaakshharasamaayuktaa caantaraakaasharoopinee ।
aadityamandalagataa caantaradhvaantanaashinee ॥ 18 ॥

indiraa ceshhtadaa ceshhtaa cendeevaranibhekshhanaa ।
iraavatee cendrapadaa cendraanee cenduroopinee ॥ 19 ॥

ikshhukodandasamyuktaa ceshhusamdhaanakaarinee ।
indraneelasamaakaaraa cedaapingalaroopinee ॥ 20 ॥

indraakshheeceshvaree devee cehaatrayavivarjitaa ।
umaa coshhaa hyudunibhaa urvaarukaphalaananaa ॥ 21 ॥

uduprabhaa codumatee hyudupaa hyudumadhyagaa ।
oordhvaa caapyoordhvakeshee caapyoordhvaadhogatibhedinee ॥ 22 ॥

oordhvabaahupriyaa cormimaalaavaaggranthadaayinee ।
rritam carshhirrritumatee rrishhidevanamaskrritaa ॥ 23 ॥

rrigvedaa rrinahartree ca rrishhimandalacaarinee ।
rriddhidaa rrijumaargasthaa rrijudharmaa rrijupradaa ॥ 24 ॥

rrigvedanilayaa rrijvee luptadharmapravartinee ।
lootaarivarasambhootaa lootaadivishhahaarinee ॥ 25 ॥

ekaakshharaa caikamaatraa caikaa caikaikanishhthitaa ।
aindree hyairaavataaroodhaa caihikaamushhmikapradaa ॥ 26 ॥

omkaaraa hyoshhadhee cotaa cotaprotanivaasinee ।
aurvaa hyaushhadhasampannaa aupaasanaphalapradaa ॥ 27 ॥

andamadhyasthitaa devee caahkaaramanuroopinee ।
kaatyaayanee kaalaraatrih kaamaakshhee kaamasundaree ॥ 28 ॥

kamalaa kaaminee kaantaa kaamadaa kaalakanthinee ।
karikumbhastanabharaa karaveerasuvaasinee ॥ 29 ॥

kalyaanee kundalavatee kurukshhetranivaasinee ।
kuruvindadalaakaaraa kundalee kumudaalayaa ॥ 30 ॥

kaalajihvaa karaalaasyaa kaalikaa kaalaroopinee ।
kamaneeyagunaa kaantih kalaadhaaraa kumudvatee ॥ 31 ॥

kaushikee kamalaakaaraa kaamacaaraprabhanjinee ।
kaumaaree karunaapaangee kakuvantaa karipriyaa ॥ 32 ॥

kesaree keshavanutaa kadambakusumapriyaa ।
kaalindee kaalikaa kaancee kalashodbhavasamstutaa ॥ 33 ॥

kaamamaataa kratumatee kaamaroopaa krripaavatee ।
kumaaree kundanilayaa kiraatee keeravaahanaa ॥ 34 ॥

kaikeyee kokilaalaapaa ketakee kusumapriyaa ।
kamandaludharaa kaalee karmanirmoolakaarinee ॥ 35 ॥

kalahamsagatih kakshhaa krritakautukamangalaa ।
kastooreetilakaa kampraa kareendragamanaa kuhooh ॥ 36 ॥

karpooralepanaa krrishhnaa kapilaa kuharaashrayaa ।
kootasthaa kudharaa kamraa kukshhisthaakhilavishhtapaa ॥ 37 ॥

khadgakhetadharaa kharvaa khecaree khagavaahanaa ।
khatvaangadhaarinee khyaataa khagaraajoparisthitaa ॥ 38 ॥

khalaghnee khanditajaraa khandaakhyaanapradaayinee ।
khandendutilakaa gangaa ganeshaguhapoojitaa ॥ 39 ॥

gaayatree gomatee geetaa gaandhaaree gaanalolupaa ।
gautamee gaaminee gaadhaa gandharvaapsarasevitaa ॥ 40 ॥

govindacaranaakraantaa gunatrayavibhaavitaa ।
gandharvee gahvaree gotraa gireeshaa gahanaa gamee ॥ 41 ॥

guhaavaasaa gunavatee gurupaapapranaashinee ।
gurvee gunavatee guhyaa goptavyaa gunadaayinee ॥ 42 ॥

girijaa guhyamaatangee garudadhvajavallabhaa ।
garvaapahaarinee godaa gokulasthaa gadaadharaa ॥ 43 ॥

gokarnanilayaasaktaa guhyamandalavartinee ।
gharmadaa ghanadaa ghantaa ghoradaanavamardinee ॥ 44 ॥

ghrrinimantramayee ghoshhaa ghanasampaatadaayinee ।
ghantaaravapriyaa ghraanaa ghrrinisamtushhtakaarinee ॥ 45 ॥

ghanaarimandalaa ghoornaa ghrritaacee ghanaveginee ।
jjhnaanadhaatumayee carcaa carcitaa caaruhaasinee ॥ 46 ॥

catulaa candikaa citraa citramaalyavibhooshhitaa ।
caturbhujaa caarudantaa caaturee caritapradaa ॥ 47 ॥

coolikaa citravastraantaa candramahkarnakundalaa ।
candrahaasaa caarudaatree cakoree candrahaasinee ॥ 48 ॥

candrikaa candradhaatree ca cauree cauraa ca candikaa ।
cancadvaagvaadinee candracoodaa coravinaashinee ॥ 49 ॥

caarucandanaliptaangee cancaccaamaraveejitaa ।
caarumadhyaa caarugatishcandilaa candraroopinee ॥ 50 ॥

caaruhomapriyaa caarvaacaritaa cakrabaahukaa ।
candramandalamadhyasthaa candramandaladarpanaa ॥ 51 ॥

cakravaakastanee ceshhtaa citraa caaruvilaasinee ।
citsvaroopaa candravatee candramaashcandanapriyaa ॥ 52 ॥

codayitree ciraprajjhnaa caatakaa caaruhetukee ।
chatrayaataa chatradharaa chaayaa chandahparicchadaa ॥ 53 ॥

chaayaadevee chidranakhaa channendriyavisarpinee ।
chando.anushhtuppratishhthaantaa chidropadravabhedinee ॥ 54 ॥

chedaa chatreshvaree chinnaa churikaa chedanapriyaa ।
jananee janmarahitaa jaatavedaa jaganmayee ॥ 55 ॥

jaahnavee jatilaa jetree jaraamaranavarjitaa ।
jamboodveepavatee jvaalaa jayantee jalashaalinee ॥ 56 ॥

jitendriyaa jitakrodhaa jitaamitraa jagatpriyaa ।
jaataroopamayee jihvaa jaanakee jagatee jaraa ॥ 57 ॥

janitree jahnutanayaa jagattrayahitaishhinee ।
jvaalaamukhee japavatee jvaraghnee jitavishhtapaa ॥ 58 ॥

jitaakraantamayee jvaalaa jaagratee jvaradevataa ।
jvalantee jaladaa jyeshhthaa jyaaghoshhaasphotadinmukhee ॥ 59 ॥

jambhinee jrrimbhanaa jrrimbhaa jvalanmaanikyakundalaa ।
jhimjhikaa jhananirghoshhaa jhamjhaamaarutaveginee ॥ 60 ॥

jhallareevaadyakushalaa naroopaa nabhujaa smrritaa ।
tankabaanasamaayuktaa tankinee tankabhedinee ॥ 61 ॥

tankeeganakrritaaghoshhaa tankaneeyamahorasaa ।
tankaarakaarinee devee thathashabdaninaadinee ॥ 62 ॥

daamaree daakinee dimbhaa dundumaaraikanirjitaa ।
daamareetantramaargasthaa damaddamarunaadinee ॥ 63 ॥

dindeeravasahaa dimbhalasatkreedaaparaayanaa ।
dhundhivighneshajananee dhakkaahastaa dhilivrajaa ॥ 64 ॥

nityajjhnaanaa nirupamaa nirgunaa narmadaa nadee ।
trigunaa tripadaa tantree tulasee tarunaa taruh ॥ 65 ॥

trivikramapadaakraantaa tureeyapadagaaminee ।
tarunaadityasamkaashaa taamasee tuhinaa turaa ॥ 66 ॥

trikaalajjhnaanasampannaa trivenee ca trilocanaa ।
trishaktistripuraa tungaa turangavadanaa tathaa ॥ 67 ॥

timingilagilaa teevraa trisrotaa taamasaadinee ।
tantramantravisheshhajjhnaa tanumadhyaa trivishhtapaa ॥ 68 ॥

trisandhyaa tristanee toshhaasamsthaa taalaprataapinee ।
taatankinee tushhaaraabhaa tuhinaacalavaasinee ॥ 69 ॥

tantujaalasamaayuktaa taarahaaraavalipriyaa ।
tilahomapriyaa teerthaa tamaalakusumaakrritih ॥ 70 ॥

taarakaa triyutaa tanvee trishankuparivaaritaa ।
talodaree tilaabhooshhaa taatankapriyavaadinee ॥ 71 ॥

trijataa tittiree trrishhnaa trividhaa tarunaakrritih ।
taptakaancanasamkaashaa taptakaancanabhooshhanaa ॥ 72 ॥

traiyambakaa trivargaa ca trikaalajjhnaanadaayinee ।
tarpanaa trriptidaa trriptaa taamasee tumburustutaa ॥ 73 ॥

taarkshhyasthaa trigunaakaaraa tribhangee tanuvallarih ।
thaatkaaree thaaravaa thaantaa dohinee deenavatsalaa ॥ 74 ॥

daanavaantakaree durgaa durgaasuranibarhinee ।
devareetirdivaaraatrirdraupadee dundubhisvanaa ॥ 75 ॥

devayaanee duraavaasaa daaridryodbhedinee divaa ।
daamodarapriyaa deeptaa digvaasaa digvimohinee ॥ 76 ॥

dandakaaranyanilayaa dandinee devapoojitaa ।
devavandyaa divishhadaa dveshhinee daanavaakrritih ॥ 77 ॥

deenaanaathastutaa deekshhaa daivataadisvaroopinee ।
dhaatree dhanurdharaa dhenurdhaarinee dharmacaarinee ॥ 78 ॥

dhurandharaa dharaadhaaraa dhanadaa dhaanyadohinee ।
dharmasheelaa dhanaadhyakshhaa dhanurvedavishaaradaa ॥ 79 ॥

dhrritirdhanyaa dhrritapadaa dharmaraajapriyaa dhruvaa ।
dhoomaavatee dhoomakeshee dharmashaastraprakaashinee ॥ 80 ॥

nandaa nandapriyaa nidraa nrrinutaa nandanaatmikaa ।
narmadaa nalinee neelaa neelakanthasamaashrayaa ॥ 81 ॥

naaraayanapriyaa nityaa nirmalaa nirgunaa nidhih ।
niraadhaaraa nirupamaa nityashuddhaa niranjanaa ॥ 82 ॥

naadabindukalaateetaa naadabindukalaatmikaa ।
nrrisimhinee nagadharaa nrripanaagavibhooshhitaa ॥ 83 ॥

narakakleshashamanee naaraayanapadodbhavaa ।
niravadyaa niraakaaraa naaradapriyakaarinee ॥ 84 ॥

naanaajyotih samaakhyaataa nidhidaa nirmalaatmikaa ।
navasootradharaa neetirnirupadravakaarinee ॥ 85 ॥

nandajaa navaratnaadhyaa naimishhaaranyavaasinee ।
navaneetapriyaa naaree neelajeemootanisvanaa ॥ 86 ॥

nimeshhinee nadeeroopaa neelagreevaa nisheeshvaree ।
naamaavalirnishumbhaghnee naagalokanivaasinee ॥ 87 ॥

navajaamboonadaprakhyaa naagalokaadhidevataa ।
noopuraakraantacaranaa naracittapramodinee ॥ 88 ॥

nimagnaaraktanayanaa nirghaatasamanisvanaa ।
nandanodyaananilayaa nirvyoohoparicaarinee ॥ 89 ॥

paarvatee paramodaaraa parabrahmaatmikaa paraa ।
pancakoshavinirmuktaa pancapaatakanaashinee ॥ 90 ॥

paracittavidhaanajjhnaa pancikaa pancaroopinee ।
poornimaa paramaa preetih paratejah prakaashinee ॥ 91 ॥

puraanee paurushhee punyaa pundareekanibhekshhanaa ।
paataalatalanirmagnaa preetaa preetivivardhinee ॥ 92 ॥

paavanee paadasahitaa peshalaa pavanaashinee ।
prajaapatih parishraantaa parvatastanamandalaa ॥ 93 ॥

padmapriyaa padmasamsthaa padmaakshhee padmasambhavaa ।
padmapatraa padmapadaa padminee priyabhaashhinee ॥ 94 ॥

pashupaashavinirmuktaa purandhree puravaasinee ।
pushhkalaa purushhaa parvaa paarijaatasumapriyaa ॥ 95 ॥

pativrataa pavitraangee pushhpahaasaparaayanaa ।
prajjhnaavateesutaa pautree putrapoojyaa payasvinee ॥ 96 ॥

pattipaashadharaa panktih pitrrilokapradaayinee ।
puraanee punyasheelaa ca pranataartivinaashinee ॥ 97 ॥

pradyumnajananee pushhtaa pitaamahaparigrahaa ।
pundareekapuraavaasaa pundareekasamaananaa ॥ 98 ॥

prrithujanghaa prrithubhujaa prrithupaadaa prrithoodaree ।
pravaalashobhaa pingaakshhee peetavaasaah pracaapalaa ॥ 99 ॥

prasavaa pushhtidaa punyaa pratishhthaa pranavaagatih ।
pancavarnaa pancavaanee pancikaa panjarasthitaa ॥ 100 ॥

paramaayaa parajyotih parapreetih paraagatih ।
paraakaashhthaa pareshaanee paavanee paavakadyutih ॥ 101 ॥

punyabhadraa paricchedyaa pushhpahaasaa prrithoodaree ।
peetaangee peetavasanaa peetashayyaa pishaacinee ॥ 102 ॥

peetakriyaa pishaacaghnee paatalaakshhee patukriyaa ।
pancabhakshhapriyaacaaraa pootanaapraanaghaatinee ॥ 103 ॥

punnaagavanamadhyasthaa punyateerthanishhevitaa ।
pancaangee ca paraashaktih paramaahlaadakaarinee ॥ 104 ॥

pushhpakaandasthitaa pooshhaa poshhitaakhilavishhtapaa ।
praanapriyaa pancashikhaa pannagoparishaayinee ॥ 105 ॥

pancamaatraatmikaa prrithvee pathikaa prrithudohinee ।
puraananyaayameemaamsaa paatalee pushhpagandhinee ॥ 106 ॥

punyaprajaa paaradaatree paramaargaikagocaraa ।
pravaalashobhaa poornaashaa pranavaa pallavodaree ॥ 107 ॥

phalinee phaladaa phalguh phootkaaree phalakaakrritih ।
phaneendrabhogashayanaa phanimandalamanditaa ॥ 108 ॥

baalabaalaa bahumataa baalaatapanibhaamshukaa ।
balabhadrapriyaa vandyaa badavaa buddhisamstutaa ॥ 109 ॥

bandeedevee bilavatee badishaghnee balipriyaa ।
baandhavee bodhitaa buddhirbandhookakusumapriyaa ॥ 110 ॥

baalabhaanuprabhaakaaraa braahmee braahmanadevataa ।
brrihaspatistutaa brrindaa brrindaavanavihaarinee ॥ 111 ॥

baalaakinee bilaahaaraa bilavaasaa bahoodakaa ।
bahunetraa bahupadaa bahukarnaavatamsikaa ॥ 112 ॥

bahubaahuyutaa beejaroopinee bahuroopinee ।
bindunaadakalaateetaa bindunaadasvaroopinee ॥ 113 ॥

baddhagodhaangulitraanaa badaryaashramavaasinee ।
brrindaarakaa brrihatskandhaa brrihatee baanapaatinee ॥ 114 ॥

brrindaadhyakshhaa bahunutaa vanitaa bahuvikramaa ।
baddhapadmaasanaaseenaa bilvapatratalasthitaa ॥ 115 ॥

bodhidrumanijaavaasaa badisthaa bindudarpanaa ।
baalaa baanaasanavatee badabaanalaveginee ॥ 116 ॥

brahmaandabahirantahsthaa brahmakankanasootrinee ।
bhavaanee bheeshhanavatee bhaavinee bhayahaarinee ॥ 117 ॥

bhadrakaalee bhujangaakshhee bhaaratee bhaarataashayaa ।
bhairavee bheeshhanaakaaraa bhootidaa bhootimaalinee ॥ 118 ॥

bhaaminee bhoganirataa bhadradaa bhoorivikramaa ।
bhootavaasaa bhrrigulataa bhaargavee bhoosuraarcitaa ॥ 119 ॥

bhaageerathee bhogavatee bhavanasthaa bhishhagvaraa ।
bhaaminee bhoginee bhaashhaa bhavaanee bhooridakshhinaa ॥ 120 ॥

bhargaatmikaa bheemavatee bhavabandhavimocinee ।
bhajaneeyaa bhootadhaatreeranjitaa bhuvaneshvaree ॥ 121 ॥

bhujangavalayaa bheemaa bherundaa bhaagadheyinee ।
maataa maayaa madhumatee madhujihvaa madhupriyaa ॥ 122 ॥

mahaadevee mahaabhaagaa maalinee meenalocanaa ।
maayaateetaa madhumatee madhumaamsaa madhudravaa ॥ 123 ॥

maanavee madhusambhootaa mithilaapuravaasinee ।
madhukaitabhasamhartree medinee meghamaalinee ॥ 124 ॥

mandodaree mahaamaayaa maithilee masrrinapriyaa ।
mahaalakshhmeermahaakaalee mahaakanyaa maheshvaree ॥ 125 ॥

maahendree merutanayaa mandaarakusumaarcitaa ।
manjumanjeeracaranaa mokshhadaa manjubhaashhinee ॥ 126 ॥

madhuradraavinee mudraa malayaa malayaanvitaa ।
medhaa marakatashyaamaa maagadhee menakaatmajaa ॥ 127 ॥

mahaamaaree mahaaveeraa mahaashyaamaa manustutaa ।
maatrrikaa mihiraabhaasaa mukundapadavikramaa ॥ 128 ॥

moolaadhaarasthitaa mugdhaa manipoorakavaasinee ।
mrrigaakshhee mahishhaaroodhaa mahishhaasuramardinee ॥ 129 ॥

yogaasanaa yogagamyaa yogaa yauvanakaashrayaa ।
yauvanee yuddhamadhyasthaa yamunaa yugadhaarinee ॥ 130 ॥

yakshhinee yogayuktaa ca yakshharaajaprasootinee ।
yaatraa yaanavidhaanajjhnaa yaduvamshasamudbhavaa ॥ 131 ॥

yakaaraadihakaaraantaa yaajushhee yajjhnaroopinee ।
yaaminee yoganirataa yaatudhaanabhayankaree ॥ 132 ॥

rukminee ramanee raamaa revatee renukaa ratih ।
raudree raudrapriyaakaaraa raamamaataa ratipriyaa ॥ 133 ॥

rohinee raajyadaa revaa ramaa raajeevalocanaa ।
raakeshee roopasampannaa ratnasimhaasanasthitaa ॥ 134 ॥

raktamaalyaambaradharaa raktagandhaanulepanaa ।
raajahamsasamaaroodhaa rambhaa raktabalipriyaa ॥ 135 ॥

ramaneeyayugaadhaaraa raajitaakhilabhootalaa ।
rurucarmapareedhaanaa rathinee ratnamaalikaa ॥ 136 ॥

rogeshee rogashamanee raavinee romaharshhinee ।
raamacandrapadaakraantaa raavanacchedakaarinee ॥ 137 ॥

ratnavastraparicchannaa rathasthaa rukmabhooshhanaa ।
lajjaadhidevataa lolaa lalitaa lingadhaarinee ॥ 138 ॥

lakshhmeerlolaa luptavishhaa lokinee lokavishrutaa ।
lajjaa lambodaree devee lalanaa lokadhaarinee ॥ 139 ॥

varadaa vanditaa vidyaa vaishhnavee vimalaakrritih ।
vaaraahee virajaa varshhaa varalakshhmeervilaasinee ॥ 140 ॥

vinataa vyomamadhyasthaa vaarijaasanasamsthitaa ।
vaarunee venusambhootaa veetihotraa viroopinee ॥ 141 ॥

vaayumandalamadhyasthaa vishhnuroopaa vidhipriyaa ।
vishhnupatnee vishhnumatee vishaalaakshhee vasundharaa ॥ 142 ॥

vaamadevapriyaa velaa vajrinee vasudohinee ।
vedaakshharapareetaangee vaajapeyaphalapradaa ॥ 143 ॥

vaasavee vaamajananee vaikunthanilayaa varaa ।
vyaasapriyaa varmadharaa vaalmeekiparisevitaa ॥ 144 ॥

shaakambharee shivaa shaantaa shaaradaa sharanaagatih ।
shaatodaree shubhaacaaraa shumbhaasuravimardinee ॥ 145 ॥

shobhaavatee shivaakaaraa shamkaraardhashareerinee ।
shonaa shubhaashayaa shubhraa shirahsandhaanakaarinee ॥ 146 ॥

sharaavatee sharaanandaa sharajjyotsnaa shubhaananaa ।
sharabhaa shoolinee shuddhaa shabaree shukavaahanaa ॥ 147 ॥

shreematee shreedharaanandaa shravanaanandadaayinee ।
sharvaanee sharvareevandyaa shhadbhaashhaa shhadrritupriyaa ॥ 148 ॥

shhadaadhaarasthitaa devee shhanmukhapriyakaarinee ।
shhadangaroopasumatee suraasuranamaskrritaa ॥ 149 ॥

sarasvatee sadaadhaaraa sarvamangalakaarinee ।
saamagaanapriyaa sookshhmaa saavitree saamasambhavaa ॥ 150 ॥

sarvaavaasaa sadaanandaa sustanee saagaraambaraa ।
sarvaishvaryapriyaa siddhih saadhubandhuparaakramaa ॥ 151 ॥

saptarshhimandalagataa somamandalavaasinee ।
sarvajjhnaa saandrakarunaa samaanaadhikavarjitaa ॥ 152 ॥

sarvottungaa sangaheenaa sadgunaa sakaleshhtadaa ।
saradhaa sooryatanayaa sukeshee somasamhatih ॥ 153 ॥

hiranyavarnaa harinee hreemkaaree hamsavaahinee ।
kshhaumavastrapareetaangee kshheeraabdhitanayaa kshhamaa ॥ 154 ॥

gaayatree caiva saavitree paarvatee ca sarasvatee ।
vedagarbhaa varaarohaa shreegaayatree paraambikaa ॥ 155 ॥

iti saahasrakam naamnaam gaayatryaashcaiva naarada ।
punyadam sarvapaapaghnam mahaasampattidaayakam ॥ 156 ॥

evam naamaani gaayatryaastoshhotpattikaraani hi ।
ashhtamyaam ca visheshhena pathitavyam dvijaih saha ॥ 157 ॥

japam krritvaa homa poojaa dhyaanam krritvaa visheshhatah ।
yasmai kasmai na daatavyam gaayatryaastu visheshhatah ॥ 158 ॥

subhaktaaya sushishhyaaya vaktavyam bhoosuraaya vai ।
bhrashhtebhyah saadhakebhyashca baandhavebhyo na darshayet ॥ 159 ॥

yadgrrihe likhitam shaastram bhayam tasya na kasyacit ।
cancalaapisthiraa bhootvaa kamalaa tatra tishhthati ॥ 160 ॥

idam rahasyam paramam guhyaadguhyataram mahat ।
punyapradam manushhyaanaam daridraanaam nidhipradam ॥ 161 ॥

mokshhapradam mumukshhoonaam kaaminaam sarvakaamadam ।
rogaadvai mucyate rogee baddho mucyeta bandhanaat ॥ 162 ॥

brahmahatyaa suraapaanam suvarnasteyino naraah ।
gurutalpagato vaapi paatakaanmucyate sakrrit ॥ 163 ॥

asatpratigrahaaccaivaa.abhakshhyabhakshhaadvisheshhatah ।
paakhandaanrritamukhyebhyah pathanaadeva mucyate ॥ 164 ॥

idam rahasyamamalam mayoktam padmajodbhava ।
brahmasaayujyadam nrreenaam satyam satyam na samshayah ॥ 165 ॥

iti shreedeveebhaagavate mahaapuraane dvaadashaskandhe gaayatreesahasranaama stotra kathanam naama shhashhtho.adhyaayah ॥

********

Leave a Comment