[ઉમા મહેશ્વર સ્તોત્રમ્] ᐈ Uma Maheswara Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Uma Maheswara Stotram Gujarati

નમઃ શિવાભ્યાં નવયૌવનાભ્યાં
પરસ્પરાશ્લિષ્ટવપુર્ધરાભ્યાં ।
નગેંદ્રકન્યાવૃષકેતનાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 1 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં સરસોત્સવાભ્યાં
નમસ્કૃતાભીષ્ટવરપ્રદાભ્યાં ।
નારાયણેનાર્ચિતપાદુકાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 2 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં વૃષવાહનાભ્યાં
વિરિંચિવિષ્ણ્વિંદ્રસુપૂજિતાભ્યાં ।
વિભૂતિપાટીરવિલેપનાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 3 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં જગદીશ્વરાભ્યાં
જગત્પતિભ્યાં જયવિગ્રહાભ્યાં ।
જંભારિમુખ્યૈરભિવંદિતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 4 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં પરમૌષધાભ્યાં
પંચાક્ષરીપંજરરંજિતાભ્યાં ।
પ્રપંચસૃષ્ટિસ્થિતિસંહૃતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 5 ॥

નમઃ શિવાભ્યામતિસુંદરાભ્યાં
અત્યંતમાસક્તહૃદંબુજાભ્યાં ।
અશેષલોકૈકહિતંકરાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 6 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં કલિનાશનાભ્યાં
કંકાળકલ્યાણવપુર્ધરાભ્યાં ।
કૈલાસશૈલસ્થિતદેવતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 7 ॥

નમઃ શિવાભ્યામશુભાપહાભ્યાં
અશેષલોકૈકવિશેષિતાભ્યાં ।
અકુંઠિતાભ્યાં સ્મૃતિસંભૃતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 8 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં રથવાહનાભ્યાં
રવીંદુવૈશ્વાનરલોચનાભ્યાં ।
રાકાશશાંકાભમુખાંબુજાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 9 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં જટિલંધરાભ્યાં
જરામૃતિભ્યાં ચ વિવર્જિતાભ્યાં ।
જનાર્દનાબ્જોદ્ભવપૂજિતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 10 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં વિષમેક્ષણાભ્યાં
બિલ્વચ્છદામલ્લિકદામભૃદ્ભ્યાં ।
શોભાવતીશાંતવતીશ્વરાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 11 ॥

નમઃ શિવાભ્યાં પશુપાલકાભ્યાં
જગત્રયીરક્ષણબદ્ધહૃદ્ભ્યાં ।
સમસ્તદેવાસુરપૂજિતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યાં ॥ 12 ॥

સ્તોત્રં ત્રિસંધ્યં શિવપાર્વતીભ્યાં
ભક્ત્યા પઠેદ્દ્વાદશકં નરો યઃ ।
સ સર્વસૌભાગ્યફલાનિ
ભુંક્તે શતાયુરાંતે શિવલોકમેતિ ॥ 13 ॥

********

Leave a Comment