[આંજનેય દંડકમ્] ᐈ Anjaneya Dandakam Lyrics In Gujarati Pdf

Anjaneya Dandakam Gujarati Lyrics

શ્રી આંજનેયં પ્રસન્નાંજનેયં
પ્રભાદિવ્યકાયં પ્રકીર્તિ પ્રદાયં
ભજે વાયુપુત્રં ભજે વાલગાત્રં ભજેહં પવિત્રં
ભજે સૂર્યમિત્રં ભજે રુદ્રરૂપં
ભજે બ્રહ્મતેજં બટંચુન્ પ્રભાતંબુ
સાયંત્રમુન્ નીનામસંકીર્તનલ્ જેસિ
ની રૂપુ વર્ણિંચિ નીમીદ ને દંડકં બોક્કટિન્ જેય
ની મૂર્તિગાવિંચિ નીસુંદરં બેંચિ ની દાસદાસુંડવૈ
રામભક્તુંડનૈ નિન્નુ નેગોલ્ચેદન્
ની કટાક્ષંબુનન્ જૂચિતે વેડુકલ્ ચેસિતે
ના મોરાલિંચિતે નન્નુ રક્ષિંચિતે
અંજનાદેવિ ગર્ભાન્વયા દેવ
નિન્નેંચ નેનેંતવાડન્
દયાશાલિવૈ જૂચિયુન્ દાતવૈ બ્રોચિયુન્
દગ્ગરન્ નિલ્ચિયુન્ દોલ્લિ સુગ્રીવુકુન્-મંત્રિવૈ
સ્વામિ કાર્યાર્થમૈ યેગિ
શ્રીરામ સૌમિત્રુલં જૂચિ વારિન્વિચારિંચિ
સર્વેશુ બૂજિંચિ યબ્ભાનુજું બંટુ ગાવિંચિ
વાલિનિન્ જંપિંચિ કાકુત્થ્સ તિલકુન્ કૃપાદૃષ્ટિ વીક્ષિંચિ
કિષ્કિંધકેતેંચિ શ્રીરામ કાર્યાર્થમૈ લંક કેતેંચિયુન્
લંકિણિન્ જંપિયુન્ લંકનુન્ ગાલ્ચિયુન્
યભ્ભૂમિજં જૂચિ યાનંદમુપ્પોંગિ યાયુંગરંબિચ્ચિ
યારત્નમુન્ દેચ્ચિ શ્રીરામુનકુન્નિચ્ચિ સંતોષમુન્^^જેસિ
સુગ્રીવુનિન્ યંગદુન્ જાંબવંતુ ન્નલુન્નીલુલન્ ગૂડિ
યાસેતુવુન્ દાટિ વાનરુલ્^મૂકલૈ પેન્મૂકલૈ
યાદૈત્યુલન્ દ્રુંચગા રાવણુંડંત કાલાગ્નિ રુદ્રુંડુગા વચ્ચિ
બ્રહ્માંડમૈનટ્ટિ યા શક્તિનિન્^વૈચિ યાલક્ષણુન્ મૂર્છનોંદિંપગાનપ્પુડે નીવુ
સંજીવિનિન્^દેચ્ચિ સૌમિત્રિકિન્નિચ્ચિ પ્રાણંબુ રક્ષિંપગા
કુંભકર્ણાદુલ ન્વીરુલં બોર શ્રીરામ બાણાગ્નિ
વારંદરિન્ રાવણુન્ જંપગા નંત લોકંબુ લાનંદમૈ યુંડ
નવ્વેળનુ ન્વિભીષુણુન્ વેડુકન્ દોડુકન્ વચ્ચિ પટ્ટાભિષેકંબુ ચેયિંચિ,
સીતામહાદેવિનિન્ દેચ્ચિ શ્રીરામુકુન્નિચ્ચિ,
યંતન્નયોધ્યાપુરિન્^જોચ્ચિ પટ્ટાભિષેકંબુ સંરંભમૈયુન્ન
નીકન્ન નાકેવ્વરુન્ ગૂર્મિ લેરંચુ મન્નિંચિ શ્રીરામભક્ત પ્રશસ્તંબુગા
નિન્નુ સેવિંચિ ની કીર્તનલ્ ચેસિનન્ પાપમુલ્^લ્બાયુને ભયમુલુન્
દીરુને ભાગ્યમુલ્ ગલ્ગુને સામ્રાજ્યમુલ્ ગલ્ગુ સંપત્તુલુન્ કલ્ગુનો
વાનરાકાર યોભક્ત મંદાર યોપુણ્ય સંચાર યોધીર યોવીર
નીવે સમસ્તંબુગા નોપ્પિ યાતારક બ્રહ્મ મંત્રંબુ પઠિયિંચુચુન્ સ્થિરમ્મુગન્
વજ્રદેહંબુનુન્ દાલ્ચિ શ્રીરામ શ્રીરામયંચુન્ મનઃપૂતમૈન એપ્પુડુન્ તપ્પકન્
તલતુના જિહ્વયંદુંડિ ની દીર્ઘદેહમ્મુ ત્રૈલોક્ય સંચારિવૈ રામ
નામાંકિતધ્યાનિવૈ બ્રહ્મતેજંબુનન્ રૌદ્રનીજ્વાલ
કલ્લોલ હાવીર હનુમંત ઓંકાર શબ્દંબુલન્ ભૂત પ્રેતંબુલન્ બેન્
પિશાચંબુલન્ શાકિની ઢાકિનીત્યાદુલન્ ગાલિદય્યંબુલન્
નીદુ વાલંબુનન્ જુટ્ટિ નેલંબડં ગોટ્ટિ નીમુષ્ટિ ઘાતંબુલન્
બાહુદંડંબુલન્ રોમખંડંબુલન્ દ્રુંચિ કાલાગ્નિ
રુદ્રુંડવૈ નીવુ બ્રહ્મપ્રભાભાસિતંબૈન નીદિવ્ય તેજંબુનુન્ જૂચિ
રારોરિ નામુદ્દુ નરસિંહ યન્^ચુન્ દયાદૃષ્ટિ
વીક્ષિંચિ નન્નેલુ નાસ્વામિયો યાંજનેયા
નમસ્તે સદા બ્રહ્મચારી
નમસ્તે નમોવાયુપુત્રા નમસ્તે નમઃ

********

Leave a Comment