[Bala Mukundashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In English karaaravimdena padaaravimdam mukhaaravimde viniveshayamtam ।vatasya patrasya pute shayaanam baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 1 ॥ samhrritya lokaanvatapatramadhye shayaanamaadyamtaviheenaroopam ।sarveshvaram sarvahitaavataaram baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 2 ॥ imdeevarashyaamalakomalaamgam imdraadidevaarcitapaadapadmam ।samtaanakalpadrumamaashritaanaam baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 3 ॥ lambaalakam lambitahaarayashhtim shrrimgaaraleelaamkitadamtapamktim ।bimbaadharam caaruvishaalanetram baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 4 ॥ shikye … Read more