[Bala Mukundashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In English

karaaravimdena padaaravimdam mukhaaravimde viniveshayamtam ।
vatasya patrasya pute shayaanam baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 1 ॥

samhrritya lokaanvatapatramadhye shayaanamaadyamtaviheenaroopam ।
sarveshvaram sarvahitaavataaram baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 2 ॥

imdeevarashyaamalakomalaamgam imdraadidevaarcitapaadapadmam ।
samtaanakalpadrumamaashritaanaam baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 3 ॥

lambaalakam lambitahaarayashhtim shrrimgaaraleelaamkitadamtapamktim ।
bimbaadharam caaruvishaalanetram baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 4 ॥

shikye nidhaayaadyapayodadheeni bahirgataayaam vrajanaayikaayaam ।
bhuktvaa yatheshhtam kapatena suptam baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 5 ॥

kalimdajaamtasthitakaaliyasya phanaagraramgenatanapriyamtam ।
tatpucChahastam sharadimduvaktram baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 6 ॥

ulookhale baddhamudaarashauryam uttumgayugmaarjuna bhamgaleelam ।
utphullapadmaayata caarunetram baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 7 ॥

aalokya maaturmukhamaadarena stanyam pibamtam saraseeruhaakshham ।
saccinmayam devamanamtaroopam baalam mukumdam manasaa smaraami ॥ 8 ॥

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *