[பு3த4 கவசம்] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Tamil With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Tamil Lyrics அஸ்ய ஶ்ரீபு3த4கவசஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய, கஶ்யப ருஷி:,அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3, பு3தோ4 தே3வதா, பு3த4ப்ரீத்யர்த2ம் ஜபே விநியோக:3 । அத2 பு3த4 கவசம்பு3த4ஸ்து புஸ்தகத4ர: குஂகுமஸ்ய ஸமத்3யுதி: ।பீதாம்ப3ரத4ர: பாது பீதமால்யாநுலேபந: ॥ 1 ॥ கடிம் ச பாது மே ஸௌம்ய: ஶிரோதே3ஶம் பு3த4ஸ்ததா2 ।நேத்ரே ஜ்ஞாநமய: பாது ஶ்ரோத்ரே பாது நிஶாப்ரிய: ॥ 2 ॥ க்4ராணம் க3ந்த4ப்ரிய: பாது ஜிஹ்வாம் வித்3யாப்ரதோ3 மம ।கண்ட2ம் பாது விதோ4: புத்ரோ பு4ஜௌ புஸ்தகபூ4ஷண: ॥ 3 ॥ வக்ஷ: பாது … Read more