[દેવિ કવચમ્] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Gujarati ઓં નમશ્ચંડિકાયૈ ન્યાસઃઅસ્ય શ્રી ચંડી કવચસ્ય । બ્રહ્મા ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છંદઃ ।ચામુંડા દેવતા । અંગન્યાસોક્ત માતરો બીજમ્ । નવાવરણો મંત્રશક્તિઃ । દિગ્બંધ દેવતાઃ તત્વં । શ્રી જગદંબા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતી પાઠાંગત્વેન જપે વિનિયોગઃ ॥ ઓં નમશ્ચંડિકાયૈ માર્કંડેય ઉવાચ ।ઓં યદ્ગુહ્યં પરમં લોકે સર્વરક્ષાકરં નૃણામ્ ।યન્ન કસ્યચિદાખ્યાતં તન્મે બ્રૂહિ પિતામહ … Read more