[Shiva Mangalashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In English bhavaaya camdracoodaaya nirguNaaya guNaatmane ।kaalakaalaaya rudraaya neelagreevaaya mamgalam ॥ 1 ॥ vrrishhaaroodhaaya bheemaaya vyaaghracarmaambaraaya ca ।pashoonaampataye tubhyam gaureekaamtaaya mamgalam ॥ 2 ॥ bhasmoddhoolitadehaaya naagayajjhNopaveetine ।rudraakshhamaalaabhooshhaaya vyomakeshaaya mamgalam ॥ 3 ॥ sooryacamdraagninetraaya namah kailaasavaasine ।saccidaanamdaroopaaya pramatheshaaya mamgalam ॥ 4 ॥ mrrityumjayaaya saambaaya srrishhtisthityamtakaariNe ।trayambakaaya shaamtaaya trilokeshaaya mamgalam ॥ 5 ॥ gamgaadharaaya … Read more