[Shiva Mangalashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In English

bhavaaya camdracoodaaya nirguNaaya guNaatmane ।
kaalakaalaaya rudraaya neelagreevaaya mamgalam ॥ 1 ॥

vrrishhaaroodhaaya bheemaaya vyaaghracarmaambaraaya ca ।
pashoonaampataye tubhyam gaureekaamtaaya mamgalam ॥ 2 ॥

bhasmoddhoolitadehaaya naagayajjhNopaveetine ।
rudraakshhamaalaabhooshhaaya vyomakeshaaya mamgalam ॥ 3 ॥

sooryacamdraagninetraaya namah kailaasavaasine ।
saccidaanamdaroopaaya pramatheshaaya mamgalam ॥ 4 ॥

mrrityumjayaaya saambaaya srrishhtisthityamtakaariNe ।
trayambakaaya shaamtaaya trilokeshaaya mamgalam ॥ 5 ॥

gamgaadharaaya somaaya namo hariharaatmane ।
ugraaya tripuraghnaaya vaamadevaaya mamgalam ॥ 6 ॥

sadyojaataaya sharvaaya bhavya jjhNaanapradaayine ।
eeshaanaaya namastubhyam pamcavakraaya mamgalam ॥ 7 ॥

sadaashiva svaroopaaya namastatpurushhaaya ca ।
aghoraaya ca ghoraaya mahaadevaaya mamgalam ॥ 8 ॥

mahaadevasya devasya yah pathenmamgalaashhtakam ।
sarvaartha siddhi maapnoti sa saayujyam tatah param ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment