[Shri Shani Chalisa] ᐈ Lyrics In English With Meaning & Pdf

Jai Shani Dev Everyone. So Today we posted Shani Chalisa lyrics in English with its meaning. In the Hindu religion, Shani is known as one of the 9 planets in our solar system called Saturn. He is also known as the god of justice. He shows his wrath to those people who do bad things in their life and help those who are kind and helpful to others.

We also added some new features so that you could download Shani Chalisa English lyrics in text PDF and mp3 audio.

Shri Shani Chalisa English Lyrics

॥ Doha ॥

Jai Ganesh Girija suvan mangal karan kripal
Dinan ke dukh door kari kijai nath nihal
Jai Jai Shri Shanidev Prabhu sunahu vinay maharaj
Karu kripa hi Ravi tanay rakhahu jan ki laaj

॥ Chalisa ॥

Jayati jayati Shanidev Dayala ।
karat sada bhagatan pratipala ॥ 1 ॥

Chari bhuja, tanu sham viraje ।
mathe ratan mukut chhavi chaje ॥ 2 ॥

Param vishal manohar mhala ।
tedhi drishti bhrikuti vikarala ॥ 3 ॥

Kundal shravan chamacham chamake ।
hiye maal muktan mani damke ॥ 4 ॥

Kar me gada trishul kuthara ।
pal bich kare arihi sahara. ॥ 5 ॥

Pingal, krishno, chhaaya nandan ।
Yam Konsth, Raudra, dukh bhanjan ॥ 6 ॥

Sauri, mand Shani, dash nama ।
Bhanu putra pujahe sab kama ॥ 7 ॥

Japar Prabhu prasanna ha ve jahi ।
rankhu raav kare shann maahi ॥ 8 ॥

Parvathu trun hoi niharat ।
trinahu ko parvat kari darat ॥ 9 ॥

Raaj milat vann Ramahi dinho ।
Kaikeyi hu ki mati hari linho ॥ 10 ॥

Vanahu me mrig kapat dikhai ।
Matu Janki gai churai ॥ 11 ॥

Lakhana hi shakti vikal karidara ।
machiga dal me hahakara ॥ 12 ॥

Ravan ki gati-mati baurai ।
Ramachandra so bair badhai ॥ 13 ॥

Diyo keet kari kanchan Lanka ।
baji Bajarang bir ki danka ॥ 14 ॥

Nrip vikram par tuhi pagu dhara ।
chitra mayoor nigali gai hara ॥ 15 ॥

Haar naulakha lageo chori ।
hath pair daravao tori ॥ 16 ॥

Bhari dasha nikrasht dikhao ।
telahi ghar kolhu chalvao ॥ 17 ॥

Vinay raag deepak mah kinhao ।
tab prasanna Prabhu have sukh dinho ॥ 18 ॥

Harishchandra nrip nari bikani ।
aaphu bhare dom ghar pani ॥ 19 ॥

Taise nal par dasha sirani ।
bhunji-meen kud gai pani ॥ 20 ॥

shani chalisa lyrics in Hindi, English, Gujarati, Tamil, Telugu,

Shri Shankarahi gaheo jab jai ।
Paravati ko Sati karai ॥ 21 ॥

Tanik vilokat hi kari resa ।
nabh udi gato Gaurisut seema ॥ 22 ॥

Pandav par bhai dasha tumhari ।
bachi Draupadi hoti ughari ॥ 23 ॥

Kaurav keb hi gati mati mareyo ।
yudh Mahabharat kari dareyo ॥ 24 ॥

Ravi kah mukh mah dhari tatkala ।
lekar kudi pareye patala ॥ 25 ॥

Shesh dev-lakhi vinati lai ।
Ravi ko mukh te diyo chudai ॥ 26 ॥

Vahan prabhu ke saat sujana ।
jag diggaj gardabh mrig svana ॥ 27 ॥

Jambuk sinh aadi nakh dhari ।
so phal jyotish kehat pukari ॥ 28 ॥

Gaj vahan Lakshmi grih aave ।
hay te sukh sampati upjave ॥ 29 ॥

Gardabh hani kare bahu kaja
singh sidhakar raj samaja ॥ 30 ॥

Jambuk budhi nasht kar daare ।
mrig de kasht pran sanhare ॥ 31 ॥

Jab avahe svan savari ।
chori aadi hoe dae bhari ॥ 32 ॥

Taisi chari charan yah nama ।
svarn lauh chandi aru tama ॥ 33 ॥

Lauh aharan par jab Prabhu aave ।
dhan jan sampati nasht karave ॥ 34 ॥

Samta tamra rajat shubhkari ।
svarn sarvasukh mangal bhari ॥ 35 ॥

Jo yah Shani Charitra nit gave ।
kabhu na dasha nikrisht satave ॥ 36 ॥

Adbhut nath dikhave leela ।
kare shatru ke nashi bali dhila ॥ 37 ॥

Jo Pandit suyogya bulavi ।
vidhivat Shani Grah shanti karai ॥ 38 ॥

Peepal jal Shani divas chadhavat
deep daan hai bahu sukh ॥ 39 ॥

Kehat Ram sundar Prabhu Dasa ।
Shani sumirat sukh hot prakasha ॥ 40 ॥

॥ Doha ॥

Path Shanishchar Dev ko ki ho bhagat taiyar
Karat path Chalis din ho bhavsagar paar

Shri Shani Chalisa Lyrics In English

Shri Shani Chalisa Hindi Lyrics With Meaning

॥ Doha ॥

Jai Ganesh Girija suvan mangal karan kripal
Dinan ke dukh door kari kijai nath nihal
Jai Jai Shri Shanidev Prabhu sunahu vinay maharaj
Karu kripa hi Ravi tanay rakhahu jan ki laaj

Meaning: O Lord Shri Shanidev Ji, O Lord, listen to our prayers, O Raviputra, have mercy on us, protect us, and keep the blessings on your devotees.

॥ Chalisa ॥

Jayati jayati Shanidev Dayala ।
karat sada bhagatan pratipala ॥ 1 ॥

Meaning: O merciful Shani Dev Maharaj, you are glorious , you are the protector of the devotees

******

Chari bhuja, tanu sham viraje ।
mathe ratan mukut chhavi chaje ॥ 2 ॥

Meaning: You are black and have four arms. A crown with a rattan on your head is adding to your beauty.

******

Param vishal manohar mhala ।
tedhi drishti bhrikuti vikarala ॥ 3 ॥

Meaning: Your big forehead is attractive, your eyesight is curved. Your beard also looks gaunt.

******

Kundal shravan chamacham chamake ।
hiye maal muktan mani damke ॥ 4 ॥

Meaning: Gold coils are shining in your ears. The necklace of pearls and beads on your chest is enhancing your aura even more.

******

Kar me gada trishul kuthara ।
pal bich kare arihi sahara. ॥ 5 ॥

Pingal, krishno, chhaaya nandan ।
Yam Konsth, Raudra, dukh bhanjan ॥ 6 ॥

Meaning: You have mace, trident and axe in your hands, from which you kill enemies in an instant. Pingal, krishna, chhaya nandan, yama, konastha, raudra, sorrow break.

******

Sauri, mand Shani, dash nama ।
Bhanu putra pujahe sab kama ॥ 7 ॥

Meaning– Sauri, dim, Shani, these are your ten names. O Suryaputra you are worshiped for the success of all works.

******

Japar Prabhu prasanna ha ve jahi ।
rankhu raav kare shann maahi ॥ 8 ॥

Meaning : Because whomever you are happy with, you are compassionate and becomes a king in a moment.

******

Parvathu trun hoi niharat ।
trinahu ko parvat kari darat ॥ 9 ॥

Meaning: Even a problem like a mountain looks like a straw in the grass, but on which you get angry, even a small problem becomes a mountain.

******

Raaj milat vann Ramahi dinho ।
Kaikeyi hu ki mati hari linho ॥ 10 ॥

Meaning- Lord, because of your condition, Lord Shri Rama also got exile in exchange for Raj. With your influence, Kaikeyi took such a wise decision.

******

Vanahu me mrig kapat dikhai ।
Matu Janki gai churai ॥ 11 ॥

Meaning: Due to your condition, Mother Sita could not recognize the deception of the elusive deer in the forest and they were killed. Even his understanding did not work.

******

Lakhana hi shakti vikal karidara ।
machiga dal me hahakara ॥ 12 ॥

Meaning: It was because of your condition that a crisis arose on Laxman’s life, causing a ruckus in the whole team.

******

Ravan ki gati-mati baurai ।
Ramachandra so bair badhai ॥ 13 ॥

Diyo keet kari kanchan Lanka ।
baji Bajarang bir ki danka ॥ 14 ॥

Meaning – Ravan too did such an intelligent act due to your influence and increased enmity with Lord Shri Ram. Because of your vision, Bajrang Bali Hanuman’s sting rang and sank in the whole world.

******

Nrip vikram par tuhi pagu dhara ।
chitra mayoor nigali gai hara ॥ 15 ॥

Haar naulakha lageo chori ।
hath pair daravao tori ॥ 16 ॥

Meaning- Due to your displeasure, King Vikramaditya had to wander in the jungles. The peacock’s picture was swallowed up in front of him and he was accused of stealing the necklace. On the charge of stealing this necklace, his hands and feet were broken.

******

Bhari dasha nikrasht dikhao ।
telahi ghar kolhu chalvao ॥ 17 ॥

Meaning – Due to your condition, Vikramaditya had to run the crusher at Teli’s house.

******

Vinay raag deepak mah kinhao ।
tab prasanna Prabhu have sukh dinho ॥ 18 ॥

Meaning – But when he prayed in the Deepak raga, you were pleased and again made him happy and prosperous.

******

Harishchandra nrip nari bikani ।
aaphu bhare dom ghar pani ॥ 19 ॥

Meaning – In case of your condition, King Harishchandra’s woman was sold to herself, she also had to fill water at Dom’s house.

******

Taise nal par dasha sirani ।
bhunji-meen kud gai pani ॥ 20 ॥

Meaning- In the same way, King Nal and Queen Dayamanti also had to suffer, due to your condition, the roasted fish jumped back into the water and Raja Nal had to die of hunger.

******

shani chalisa lyrics in Hindi, English, Gujarati, Tamil, Telugu,

Shri Shankarahi gaheo jab jai ।
Paravati ko Sati karai ॥ 21 ॥

Meaning – Lord Shankar had to face your condition, then Goddess Parvati had to die in the Havan Kund.

******

Tanik vilokat hi kari resa ।
nabh udi gato Gaurisut seema ॥ 22 ॥

Meaning- Due to your anger, Lord Ganesha’s head broke off from the torso and flew into the sky.

******

Pandav par bhai dasha tumhari ।
bachi Draupadi hoti ughari ॥ 23 ॥

Meaning – When your condition fell on the Pandavas, Draupadi would have become clothless.

******

Kaurav keb hi gati mati mareyo ।
yudh Mahabharat kari dareyo ॥ 24 ॥

Meaning – Your condition also killed the Kauravas, which resulted in the war of Mahabharata.

******

Ravi kah mukh mah dhari tatkala ।
lekar kudi pareye patala ॥ 25 ॥

Meaning – Your vision did not spare your father Suryadev and you jumped into the Hades with him in your mouth.

******

Shesh dev-lakhi vinati lai ।
Ravi ko mukh te diyo chudai ॥ 26 ॥

Meaning – After the million requests of the gods, you liberated Suryadev from your mouth.

******

Vahan prabhu ke saat sujana ।
jag diggaj gardabh mrig svana ॥ 27 ॥

Jambuk sinh aadi nakh dhari ।
so phal jyotish kehat pukari ॥ 28 ॥

Meaning- Lord, you have seven vehicles. Elephant, horse, donkey, deer, dog, jackal and lion, astrology calculates your fruit in the same way that you come and sit.

******

Gaj vahan Lakshmi grih aave ।
hay te sukh sampati upjave ॥ 29 ॥

Meaning – If you come riding on an elephant, Lakshmi comes to the house. If you sit on a horse and come, then you get good wealth.

******

Gardabh hani kare bahu kaja
singh sidhakar raj samaja ॥ 30 ॥

Meaning – If donkey is your ride, then there is a lot of hurdle in many kinds of work, while the one on whom you come riding on a lion, then you increase its status in the society, making it famous.

******

Jambuk budhi nasht kar daare ।
mrig de kasht pran sanhare ॥ 31 ॥

Meaning – If the jackal is riding you, then your condition gets corrupted and if you come on a deer, then you bring physical diseases which are fatal.

******

Jab avahe svan savari ।
chori aadi hoe dae bhari ॥ 32 ॥

Meaning- Lord, whenever a dog comes riding, it commits some big theft and blasphemy.

******

Taisi chari charan yah nama ।
svarn lauh chandi aru tama ॥ 33 ॥

Lauh aharan par jab Prabhu aave ।
dhan jan sampati nasht karave ॥ 34 ॥

Meaning- Similarly, your phases are also of four types of metals like gold, silver, copper and iron. If you come to the stage of iron then it is an indicator of loss of wealth, mass or property.

******

Samta tamra rajat shubhkari ।
svarn sarvasukh mangal bhari ॥ 35 ॥

Meaning – If you come to the stage of silver and copper, then it is generally auspicious, but for those whom you visit here at the feet of gold, it is pleasing and beneficial for them in every respect.

******

Jo yah Shani Charitra nit gave ।
kabhu na dasha nikrisht satave ॥ 36 ॥

Meaning- Whoever sings this Shani character everyday will not have to face your anger, your condition will not haunt him.

******

Adbhut nath dikhave leela ।
kare shatru ke nashi bali dhila ॥ 37 ॥

Meaning- Lord Shani Dev Maharaj shows his amazing leela and weakens his enemies.

******

Jo Pandit suyogya bulavi ।
vidhivat Shani Grah shanti karai ॥ 38 ॥

Meaning- Whoever summons a well-qualified Pandit pacifies Saturn according to the law and rule.

******

Peepal jal Shani divas chadhavat
deep daan hai bahu sukh ॥ 39 ॥

Meaning – On Saturday, it gives water to the Peepal tree and burns the lamp, it gets a lot of happiness.

******

Kehat Ram sundar Prabhu Dasa ।
Shani sumirat sukh hot prakasha ॥ 40 ॥

Meaning- Lord Shani Dev’s slave Ramsundar also says that Lord Saturn’s sumiran gets happiness and darkness of ignorance is erased and light of knowledge begins.

॥ Doha ॥

Path Shanishchar Dev ko ki ho bhagat taiyar
Karat path Chalis din ho bhavsagar paar

Meaning- “The devotee has prepared this lesson of Lord Shani Dev, whoever recites this chalisa for forty days, by the grace of Shanidev, he crosses from Bhavsagar.”

******

Also Read:

After reading and reciting Shani Chalisa now you must know the power of Lord Shani Dev. If he is angry at some than he has to face the wrath of Shani. And if you dont want to see the anger of Shani Dev than you must read Shani Chalisa to get all his blessing. And do all the good things in your life so that you will never face his anger.

This time we posted Shani Chalisa In English but we already posted Shani Chalisa in multiple languages Tamil, Telugu, Gujarati, Hindi, English, Kannada. And if you are looking for any of these then you must check out the links below.

Blessings: As you are a devotee of Lord Shani Dev and you also read and recite Shani Chalisa every day and you are blessed by Shani dev.

So you must share this Chalisa with your friends and family so that they also receive all the blessings in their life.

**Jai Shani Dev**

Leave a Comment