[Jaya Jaya Jaya Priya Bharata] ᐈ Lyrics In English Pdf

Jaya Jaya Jaya Priya Bharata Lyrics In English

jaya jaya jaya priya bhaarata janayitree divya dhaatri
jaya jaya jaya shata sahasra naranaaree hrridaya netri

jaya jaya jaya sushyaamala sasya chalacchelaamchala
jaya vasamta kusuma lataa calita lalita coornakumtala
jaya madeeya hrridayaashaya laakshhaaruna pada yugalaa! ॥ jaya ॥

jaya dishaamta gata shakumta divyagaana paritoshhana
jaya gaayaka vaitaalika gala vishaala pada viharana
jaya madeeya madhurageya cumbita sumdara caranaa! ॥ jaya॥

********

Leave a Comment