[जय जय जय प्रिय भारत] ᐈ Jaya Jaya Jaya Priya Bharata Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Jaya Jaya Jaya Priya Bharata Lyrics In Hindi/Sanskrit

जय जय जय प्रिय भारत जनयित्री दिव्य धात्रि
जय जय जय शत सहस्र नरनारी हृदय नेत्रि

जय जय जय सुश्यामल सस्य चलच्चेलाञ्चल
जय वसन्त कुसुम लता चलित ललित चूर्णकुन्तल
जय मदीय हृदयाशय लाक्षारुण पद युगला! ॥ जय ॥

जय दिशान्त गत शकुन्त दिव्यगान परितोषण
जय गायक वैतालिक गल विशाल पद विहरण
जय मदीय मधुरगेय चुम्बित सुन्दर चरणा! ॥ जय॥

********

Leave a Comment