[Shree Shiv Chalisa] ᐈ Lyrics In English With Meaning & Pdf

Om Namah Shivaay everyone and may all your wishes true by the grace of Lord Shiva. If you read and recite Shiv Chalisa on a daily basis then you will be surely benefited from these magical words.

Shiv Chalisa consists of Doha’s and 40 verses of Chaupai’s. Shiva is one of the gods in the Trinity with Bhrama and Vishnu. Simply we know them as (Bhrama, Vishnu, Mahesh). Bhrama is Known as the Creator, Vishnu is known as the protector, and Shiva is known as the destroyer of this universe.

Shri Shiva Chalisa English Lyrics Text

||Doha ||

Jai Ganesh Girija Suvan,Mangal Mul Sujan |
Kahat Ayodhya Das Tum Dev Abhaya Varadan

|| Chaupai ||

Jai Girija Pati Dinadayala, Sada Karat Santan Pratipala

Bhala Chandrama Sohat Nike, Kanan Kundal Nagaphani Ke

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye, Mundamala Tan Chhara Lagaye

Vastra Khala Baghambar Sohain, Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain

Maina Matu Ki Havai Dulari, Vama Anga Sohat Chhavi Nyari

Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari, Karat Sada Shatrun Chhayakari

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise, Sagar Madhya Kamal Hain Jaise

Kartik Shyam Aur Ganara-U, Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na Ka-U

Devan Jabahi Jaya Pukara, Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara

Kiya Upadrav Tarak Bhari, Devan Sab Mili Tumahi Juhari

Turata Shadanana Apa Pathayau, Lava-Ni-Mesh Mahan Mari Girayau

Apa Jalandhara Asura Sanhara, Suyash Tumhara Vidit Sansara

Tripurasur Sana Yudha Machai, Sabhi Kripakar Lina Bachai

Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari, Purva Pratigya Tasu Purari

Danin Mahan Tum Sama Kou Nahin, Sevak Astuti Karat Sadahin

Veda Nam Mahima Tab Gai, Akatha Anandi Bhed Nahin Pai

Prakati Udadhi Mantan Men Jvala, Jarat Sura-Sur Bhaye Vihala

Kinha Daya Tahan Kari Sara, Nilakantha Tab Nam Kaha

Pujan Ramchandra Jab Kinha, Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi

Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari, Kinha Pariksha Tabahin Purari

Ek Kamal Prabhu Rakheu Joi, Kushal-Nain Pujan Chaha Soi

Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar, Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var

Jai Jai Jai Anant Avinashi, Karat Kripa Sabake Ghat Vasi

Dushta Sakal Nit Mohin Satavai, Bhramat Rahe Mohin Chain Na Avai

Trahi-Trahi Main Nath Pukaro, Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro

Lai Trishul Shatrun Ko Maro, Sankat Se Mohin Ana Ubaro

Mata Pita Bhrata Sab Hoi, Sankat Men Puchhat Nahin Koi

Svami Ek Hai Asha Tumhari, Ava Harahu Aba Sankat Bhari

Dhan Nirdhan Ko Deta Sada hi, Jo Koi Janche So Phal Pahin

Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari, Kshamahu Nath Aba Chuka Hamari

Shankar Ho Sankat Ke Nishan, Vighna Vinashan Mangal Karan

Shri Shiv chalisa lyrics in Hindi, english, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada

Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan, Sharad Narad Shisha Navavain

Namo Namo Jai Namah Shivaya, Sura Brahmadik Par Na Paya

Jo Yah Patha Karai Man Lai, Tapar Hota Hai Shambhu Sahai

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari, Patha Karai So Pavan Hari

Putra-hin Ichchha Kar Koi, Nischaya Shiva Prasad Tehi Hoi

Pandit Trayodashi Ko Lavai, Dhyan-Purvak Homa Karavai

Trayodashi Vrat Kare Hamesha, Tan Nahin Take Rahe Kalesha

Dhupa Dipa Naivedya Charhavai,Shankar sanmukh paath sunave

Janam Janam ke paap nasave,Anta Vasa Shivapur Men Pavai

Kahai Ayodhya Asha Tumhari, Jani Sakal Dukha Harahu Hamari

|| Doha ||

Nitya Nema kari Pratahi,Patha karau Chalis |
Tum Meri Man Kamana Purna Karahu Jagadish

******

Shri Shiva Chalisa English Lyrics Text With Meaning

|| Doha ||

Jai Ganesh Girija Suvan,Mangal Mul Sujan
Kahat Ayodhya Das Tum Dev Abhaya Varadan

Meaning: Glory to Lord Ganesh, the Divine Son of Goddess Girija, the cause of all auspiciousness and intelligence. I humbly request that everyone is blessed with the boon of being fearless.

|| Chaupai ||

Jai Girija Pati Dinadayala, Sada Karat Santan Pratipala ||
Bhala Chandrama Sohat Nike, Kanan Kundal Nagaphani Ke ||

Meaning: O Glorious Lord, consort of Parvati You are most merciful. You always bless the poor and pious devotees. Your beautiful form is adorned with the moon on Your forehead and on your ears are earrings of snakes’ hood.

********

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye, Mundamala Tan Chhara Lagaye |
Vastra Khala Baghambar Sohain, Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain |

Meaning: The holy Ganges flows from your matted hair. The saints and sages are attracted by Your splendid appearance. Around Your neck is a garland of skulls. White ash beautifies Your Divine form and clothing of lion’s skin adorns Your body.

********

Maina Matu Ki Havai Dulari, Vama Anga Sohat Chhavi Nyari |
Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari, Karat Sada Shatrun Chhayakari |

Meaning: O Lord, the beloved daughter of Maina on Your left adds to Your splendid appearance. O Wearer of the lion’s skin, the trishul in Your hand destroys all enemies.

********

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise, Sagar Madhya Kamal Hain Jaise |
Kartik Shyam Aur Ganara-U, Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na Ka-U |

Meaning: Nandi and Shri Ganesh along with Lord Shiva appear as beautiful as two lotuses in the middle of an ocean. Poets and philosophers cannot describe the wonderful appearance of Lord Kartikeya and the dark complexioned Ganas.

********

Devan Jabahi Jaya Pukara, Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara |
Kiya Upadrav Tarak Bhari, Devan Sab Mili Tumahi Juhari |

Meaning: O Lord, whenever the Deities humbly sought Your assistance, You kindly and graciously uprooted all their problems. You blessed the Deities with Your generous help when the demon Tarak outraged them and You destroyed him.

********

Turata Shadanana Apa Pathayau, Lava-Ni-Mesh Mahan Mari Girayau
Apa Jalandhara Asura Sanhara, Suyash Tumhara Vidit Sansara

Meaning: O Lord, You sent Shadanan without delay and thus destroyed the evil ones Lava and Nimesh. You also destroyed the demon Jalandhara. Your renown is known throughout the world.

********

Tripurasur Sana Yudha Machai, Sabhi Kripakar Lina Bachai |
Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari, Purva Pratigya Tasu Purari |

Meaning: O Lord, Purari, You saved all Deities and mankind by defeating and destroying the demons Tripurasura. You blessed Your devotee Bhagirath and he was able to accomplish his vow after rigorous penance.

********

Danin Mahan Tum Sama Kou Nahin, Sevak Astuti Karat Sadahin |
Veda Nam Mahima Tab Gai, Akatha Anandi Bhed Nahin Pai |

Meaning: O Gracious One, devotees always sing Your glory. Even the Vedas are unable to describe Your greatness. No one is as generous as You.

********

Prakati Udadhi Mantan Men Jvala, Jarat Sura-Sur Bhaye Vihala |
Kinha Daya Tahan Kari Sara, Nilakantha Tab Nam Kaha |

Meaning: Lord, when the ocean was churned and the deadly poison emerged, out of Your deep compassion for all, You drank the poison and saved the world from destruction. Your throat became blue, thus You are known as Nilakantha.

********

Pujan Ramchandra Jab Kinha, Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi |
Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari, Kinha Pariksha Tabahin Purari |

Meaning: When Lord Rama worshipped You, He became victorious over the king of demons, Ravan. When Lord Rama wished to worship Thee with one thousand lotus flowers, the Divine Mother, to test the devotion of Shri Ram, hid all the flowers at Your request.

********

Ek Kamal Prabhu Rakheu Joi, Kushal-Nain Pujan Chaha Soi |
Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar, Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var |

Meaning: O Lord, You kept on looking at Shri Ram, who wished to offer His lotus-like eyes to worship Thee. When You observed such intense devotion, You were delighted and blessed Him. You granted His heart’s desire.

********

Jai Jai Jai Anant Avinashi, Karat Kripa Sabake Ghat Vasi |
Dushta Sakal Nit Mohin Satavai, Bhramat Rahe Mohin Chain Na Avai |

Meaning: Glory be unto You O Gracious, Infinite, Immortal, All-pervading Lord. Evil thoughts torture me and I keep on traveling aimlessly in this world of mundane existence. No relief seems to be coming my way.

********

Shri Shiv chalisa lyrics in Hindi, english, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada

Trahi-Trahi Main Nath Pukaro, Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro |
Lai Trishul Shatrun Ko Maro, Sankat Se Mohin Ana Ubaro |

Meaning: O Lord! I beseech Your help and seel your divine blessing at this very moment. Save and protect me. Destroy my enemies with Your Trishul. Release me from the torture of evil thoughts.

********

Mata Pita Bhrata Sab Hoi, Sankat Men Puchhat Nahin Koi |
Svami Ek Hai Asha Tumhari, Ava Harahu Aba Sankat Bhari |

Meaning: O Lord, when I am in distress, neither my parents, brothers, sisters nor loved ones can relieve my suffering. I depend only on You. You are my hpe. Eliminate the cause of this tremendous torture and bless me with Your compassion.

********

Dhan Nirdhan Ko Deta Sada hi, Jo Koi Janche So Phal Pahin |
Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari, Kshamahu Nath Aba Chuka Hamari |

Meaning: O Lord, You bless the down-trodden with prosperity and grant wisdom to the ignorant. Lord, due to my limited knowledge, I omitted to worship Thee. Please forgive me and shower Your grace upon me.

********

Shankar Ho Sankat Ke Nishan, Vighna Vinashan Mangal Karan |
Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan, Sharad Narad Shisha Navavain |

Meaning: O Lord Shankar, You are the destroyer of all miseries. You remove the cause of all obstacles and grant Your devotees eternal bliss. The saints and sages meditate upon Thy most beautiful form. Even celestial beings like Sharad and Narad bow in reverence to You.

********

Namo Namo Jai Namah Shivaya, Sura Brahmadik Par Na Paya |
Jo Yah Patha Karai Man Lai, Tapar Hota Hai Shambhu Sahai |

Meaning: O Lord, prostrations to You. Even Brahma is unable to describe Thy greatness. Whosoever recites these verses with faith and devotion receives Your infinite blessings.

********

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari, Patha Karai So Pavan Hari |
Putra-hin Ichchha Kar Koi, Nischaya Shiva Prasad Tehi Hoi |

Meaning: Devotees who chant these verses with intense love become prosperous by the grace of Lord Shiva. Even the childless wishing to have children, have their desires fulfilled after partaking of Shiva-prasad with faith and devotion.

********

Pandit Trayodashi Ko Lavai, Dhyan-Purvak Homa Karavai |
Trayodashi Vrat Kare Hamesha, Tan Nahin Take Rahe Kalesha |

Meaning: On Trayodashi (13th day of the dark and bright fortnights) one should invite a pandit and devotedly make offerings to Lord Shiva. Those who fast and pray to Lord Shiva on Trayodashi are always healthy and prosperous.

********

Dhupa Dipa Naivedya Charhavai,Shankar sanmukh paath sunave|
Janam Janam ke paap nasave,Anta Vasa Shivapur Men Pavai |
Kahai Ayodhya Asha Tumhari, Jani Sakal Dukha Harahu Hamari |

Meaning: Whosoever offers incense, prasad, and performs arti to Lord Shiva, with love and devotion, enjoys material happiness and spiritual bliss in this world and hereafter ascends to the abode of Lord Shiva. The poet prays that Lord Shiva removed the suffering of all and grants them eternal bliss.

|| Doha ||

Nitya Nema kari Pratahi,Patha karau Chalis |
Tum Meri Man Kamana Purna Karahu Jagadish ||

Meaning: O Universal Lord, every morning as a rule I recite this Chalisa with devotion. Please bless me so that I may be able to accomplish my material and spiritual desires.

********

Also Read:

This time we posted Shiv Chalisa Lyrics in English and if you want this Chalisa in different languages like Hindi, English, Tamil, Telugu, Gujarati then you can search this website.

This Shiv Chalisa is fast as we also added new features like Download Shiv Chalisa in pdf and mp3 audio with meaning.

Blessings: As you, all are the devotee of Lord Shiva and read and recite Shiv Chalisa every day. So you must share this Chalisa with your Family and Friends so that they also get all the blessings and love from the divine God Lord Shiva.

**Om Namah Shivaay**

Leave a Comment