[Sri Venkatesa Mangalasasanam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In English

shriyah kaamtaaya kalyaananidhaye nidhaye.arthinaam ।
shreevemkata nivaasaaya shreenivaasaaya mamgalam ॥ 1 ॥

lakshhmee savibhramaaloka subhroo vibhrama chakshhushhe ।
chakshhushhe sarvalokaanaam vemkateshaaya mamgalam ॥ 2 ॥

shreevemkataadri shrrimgaagra mamgalaabharanaamghraye ।
mamgalaanaam nivaasaaya shreenivaasaaya mamgalam ॥ 3 ॥

sarvaavayava saumdarya sampadaa sarvachetasaam ।
sadaa sammohanaayaastu vemkateshaaya mamgalam ॥ 4 ॥

nityaaya niravadyaaya satyaanamda chidaatmane ।
sarvaamtaraatmane sheemad-vemkateshaaya mamgalam ॥ 5 ॥

svata ssarvavide sarva shaktaye sarvasheshhine ।
sulabhaaya susheelaaya vemkateshaaya mamgalam ॥ 6 ॥

parasmai brahmane poornakaamaaya paramaatmane ।
prayumje paratattvaaya vemkateshaaya mamgalam ॥ 7 ॥

aakaalatattva mashraamta maatmanaa manupashyataam ।
atrriptyamrrita roopaaya vemkateshaaya mamgalam ॥ 8 ॥

praayah svacharanau pumsaam sharanyatvena paaninaa ।
krripayaa.a.adishate shreemad-vemkateshaaya mamgalam ॥ 9 ॥

dayaa.amrrita taramginyaa staramgairiva sheetalaih ।
apaamgai ssimchate vishvam vemkateshaaya mamgalam ॥ 10 ॥

srag-bhooshhaambara heteenaam sushhamaa.a.avahamoortaye ।
sarvaarti shamanaayaastu vemkateshaaya mamgalam ॥ 11 ॥

shreevaikumtha viraktaaya svaami pushhkarineetate ।
ramayaa ramamaanaaya vemkateshaaya mamgalam ॥ 12 ॥

shreemat-sumdarajaa maatrrimuni maanasavaasine ।
sarvaloka nivaasaaya shreenivaasaaya mamgalam ॥ 13 ॥

mamgalaa shaasanaparair-madaachaarya purogamaih ।
sarvaishcha poorvairaachaaryaih satkrritaayaastu mamgalam ॥ 14 ॥

shree padmaavatee sameta shree shreenivaasa parabrahmane namah

********

Leave a Comment