[আদিত্য হৃদযম্] ᐈ Aditya Hrudayam Stotram Lyrics In Bengali With PDF

Jai Surya Dev (জয় সূর্য দেব) and welcome back again with Aditya Hrudayam stotram. This is the stotram of Divine God Surya and this is also known as the victory stotram.

Surya is the god of Light, happiness, victory, success. The person who worships surya dev with full devotion and faith gets all the success and happiness in his/her life.

Even Lord Rama chanted this stotram before the battle with Ravana and he won against him. So if you read and recite this stotra every day gets all the blessings from the divine Lord Surya.

Aditya Hrudayam Stotram Lyrics In Bengali

ধ্যানম্

নমস্সবিত্রে জগদেক চক্ষুসে
জগত্প্রসূতি স্থিতি নাশহেতবে
ত্রযীমযায ত্রিগুণাত্ম ধারিণে
বিরিংচি নারাযণ শংকরাত্মনে

ততো যুদ্ধ পরিশ্রাংতং সমরে চিংতযা স্থিতম্ |
রাবণং চাগ্রতো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায সমুপস্থিতম্ ‖ 1 ‖

দৈবতৈশ্চ সমাগম্য দ্রষ্টুমভ্যাগতো রণম্ |
উপাগম্যা ব্রবীদ্রামম্ অগস্ত্যো ভগবান্ ঋষিঃ ‖ 2 ‖

রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্ |
যেন সর্বানরীন্ বত্স সমরে বিজযিষ্যসি ‖ 3 ‖

আদিত্য হৃদযং পুণ্যং সর্বশত্রু বিনাশনম্ |
জযাবহং জপেন্নিত্যং অক্ষয্যং পরমং শিবম্ ‖ 4 ‖

সর্বমংগ঳ মাংগ঳্যং সর্ব পাপ প্রণাশনম্ |
চিংতাশোক প্রশমনং আযুর্বর্ধন মুত্তমম্ ‖ 5 ‖

রশ্মিমংতং সমুদ্যংতং দেবাসুর নমস্কৃতম্ |
পূজযস্ব বিবস্বংতং ভাস্করং ভুবনেশ্বরম্ ‖ 6 ‖

সর্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ |
এষ দেবাসুর গণান্ লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ ‖ 7 ‖

এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কংদঃ প্রজাপতিঃ |
মহেংদ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাং পতিঃ ‖ 8 ‖

পিতরো বসবঃ সাধ্যা হ্যশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ |
বাযুর্বহ্নিঃ প্রজাপ্রাণঃ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ ‖ 9 ‖

আদিত্যঃ সবিতা সূর্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্ |
সুবর্ণসদৃশো ভানুঃ হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ ‖ 10 ‖

হরিদশ্বঃ সহস্রার্চিঃ সপ্তসপ্তি-র্মরীচিমান্ |
তিমিরোন্মথনঃ শংভুঃ ত্বষ্টা মার্তাংডকোংঽশুমান্ ‖ 11 ‖

হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরঃ তপনো ভাস্করো রবিঃ |
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শংখঃ শিশিরনাশনঃ ‖ 12 ‖

ব্যোমনাথ স্তমোভেদী ঋগ্যজুঃসাম-পারগঃ |
ঘনবৃষ্টি রপাং মিত্রো বিংধ্যবীথী প্লবংগমঃ ‖ 13 ‖

আতপী মংডলী মৃত্যুঃ পিংগ঳ঃ সর্বতাপনঃ |
কবির্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্বভবোদ্ভবঃ ‖ 14 ‖

নক্ষত্র গ্রহ তারাণাম্ অধিপো বিশ্বভাবনঃ |
তেজসামপি তেজস্বী দ্বাদশাত্মন্-নমোঽস্তু তে ‖ 15 ‖

নমঃ পূর্বায গিরযে পশ্চিমাযাদ্রযে নমঃ |
জ্যোতির্গণানাং পতযে দিনাধিপতযে নমঃ ‖ 16 ‖

জযায জযভদ্রায হর্যশ্বায নমো নমঃ |
নমো নমঃ সহস্রাংশো আদিত্যায নমো নমঃ ‖ 17 ‖

নম উগ্রায বীরায সারংগায নমো নমঃ |
নমঃ পদ্মপ্রবোধায মার্তাংডায নমো নমঃ ‖ 18 ‖

ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায সূর্যাযাদিত্য-বর্চসে |
ভাস্বতে সর্বভক্ষায রৌদ্রায বপুষে নমঃ ‖ 19 ‖

তমোঘ্নায হিমঘ্নায শত্রুঘ্নাযা মিতাত্মনে |
কৃতঘ্নঘ্নায দেবায জ্যোতিষাং পতযে নমঃ ‖ 20 ‖

তপ্ত চামীকরাভায বহ্নযে বিশ্বকর্মণে |
নমস্তমোঽভি নিঘ্নায রুচযে লোকসাক্ষিণে ‖ 21 ‖

নাশযত্যেষ বৈ ভূতং তদেব সৃজতি প্রভুঃ |
পাযত্যেষ তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ ‖ 22 ‖

এষ সুপ্তেষু জাগর্তি ভূতেষু পরিনিষ্ঠিতঃ |
এষ এবাগ্নিহোত্রং চ ফলং চৈবাগ্নি হোত্রিণাম্ ‖ 23 ‖

বেদাশ্চ ক্রতবশ্চৈব ক্রতূনাং ফলমেব চ |
যানি কৃত্যানি লোকেষু সর্ব এষ রবিঃ প্রভুঃ ‖ 24 ‖

ফলশ্রুতিঃ

এন মাপত্সু কৃচ্ছ্রেষু কাংতারেষু ভযেষু চ |
কীর্তযন্ পুরুষঃ কশ্চিন্-নাবশীদতি রাঘব ‖ 25 ‖

পূজযস্বৈন মেকাগ্রো দেবদেবং জগত্পতিম্ |
এতত্ ত্রিগুণিতং জপ্ত্বা যুদ্ধেষু বিজযিষ্যসি ‖ 26 ‖

অস্মিন্ ক্ষণে মহাবাহো রাবণং ত্বং বধিষ্যসি |
এবমুক্ত্বা তদাগস্ত্যো জগাম চ যথাগতম্ ‖ 27 ‖

এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজাঃ নষ্টশোকোঽভবত্-তদা |
ধারযামাস সুপ্রীতো রাঘবঃ প্রযতাত্মবান্ ‖ 28 ‖

আদিত্যং প্রেক্ষ্য জপ্ত্বা তু পরং হর্ষমবাপ্তবান্ |
ত্রিরাচম্য শুচির্ভূত্বা ধনুরাদায বীর্যবান্ ‖ 29 ‖

রাবণং প্রেক্ষ্য হৃষ্টাত্মা যুদ্ধায সমুপাগমত্ |
সর্বযত্নেন মহতা বধে তস্য ধৃতোঽভবত্ ‖ 30 ‖

অধ রবিরবদন্-নিরীক্ষ্য রামং মুদিতমনাঃ পরমং প্রহৃষ্যমাণঃ |
নিশিচরপতি সংক্ষযং বিদিত্বা সুরগণ মধ্যগতো বচস্ত্বরেতি ‖ 31 ‖

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামাযণে বাল্মিকীযে আদিকাব্যে যুদ্দকাংডে সপ্তোত্তর শততমঃ সর্গঃ ‖

********

Aditya Hrudayam Stotram lyrics in hindi, english, tamil, telugu, malayalam, Gujarati, Bengali, Kannada, odia

Also Read:

Now you finally completed reading Aditya Hrudayam you must be feeling amazingly good. This time we have published Aditya Hrudayam stotram lyrics in Bengali and if you want to read it in any other language then we have already posted it in multi-languages.

We have also added new features to download Aditya Hrudayam Stotram Bengali lyrics in PDF and mp3 audio file. For any queries comment down below.

Blessings: After Reading Aditya Hrudayam may Lord Surya Bless you with all the happiness, success, prosperity, and victory in your life. Whatever you do in your life you will get succeed in that thing whether it is Job, education, etc.

And if you want your family and friends to also get all the blessings from Lord Surya then you must share it with them.

**জয় সূর্য দেব**

Leave a Comment