[Argala Stotram] ᐈ Lyrics In English With PDF

Argala Stotram Lyrics In English

asyashree argalaa stotra mamtrasya vishhnuh RRishhih। anushhtupchamdah। shree mahaalakshheerdevataa। mamtroditaa devyobeejam।
navaarno mamtra shaktih। shree saptashatee mamtrastatvam shree jagadamdaa preetyarthe saptashatee pathaam gatvena jape viniyogah॥

Dhyaanam
om bandhooka kusumaabhaasaam pancamundaadhivaasineem।
sphuraccandrakalaaratna mukutaam mundamaalineem॥
trinetraam rakta vasanaam peenonnata ghatastaneem।
pustakam caakshhamaalaam ca varam caabhayakam kramaat॥
dadhateem samsmarennityamuttaraamnaayamaanitaam।

Athavaa

yaa candee madhukaitabhaadi daityadalanee yaa maahishhonmoolinee
yaa dhoomrekshhana candamundamathanee yaa rakta beejaashanee।
shaktih shumbhanishumbhadaityadalanee yaa siddhi daatree paraa
saa devee nava koti moorti sahitaa maam paatu vishveshvaree॥

om namashcandikaayai
maarkandeya uvaaca

om jayatvam devi caamunde jaya bhootaapahaarini।
jaya sarva gate devi kaala raatri namo.astute॥1॥

madhukaithabhavidraavi vidhaatru varade namah
om jayantee mamgalaa kaalee bhadrakaalee kapaalinee ॥2॥

durgaa shivaa kshhamaa dhaatree svaahaa svadhaa namo.astute
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi ॥3॥

mahishhaasura nirnaashi bhaktaanaam sukhade namah।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥4॥

dhoomranetra vadhe devi dharma kaamaartha daayini।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥5॥

rakta beeja vadhe devi canda munda vinaashini ।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥6॥

nishumbhashumbha nirnaashi trailokya shubhade namah
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥7॥

vandi taanghriyuge devi sarvasaubhaagya daayini।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥8॥

acintya roopa carite sarva shatRRi vinaashini।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥9॥

natebhyah sarvadaa bhaktyaa caaparne duritaapahe।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥10॥

stuvadbhyobhaktipoorvam tvaam candike vyaadhi naashini
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥11॥

candike satatam yuddhe jayantee paapanaashini।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥12॥

dehi saubhaagyamaarogyam dehi devee param sukham।
roopam dhehi jayam dehi yasho dhehi dvishho jahi॥13॥

vidhehi devi kalyaanam vidhehi vipulaam shriyam।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥14॥

vidhehi dvishhataam naasham vidhehi balamuccakaih।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥15॥

suraasurashiro ratna nighRRishhtacarane.ambike।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥16॥

vidhyaavantam yashasvantam lakshhmeevantanca maam kuru।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥17॥

devi pracanda dordanda daitya darpa nishhoodini।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥18॥

pracanda daityadarpaghne candike pranataayame।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥19॥

caturbhuje caturvaktra samstute parameshvari।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥20॥

kRRishhnena samstute devi shashvadbhaktyaa sadaambike।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥21॥

himaacalasutaanaathasamstute parameshvari।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥22॥

indraanee patisadbhaava poojite parameshvari।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi ॥23॥

devi bhaktajanoddaama dattaanandodaye.ambike।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi ॥24॥

bhaaryaam manoramaam dehi manovRRittaanusaarineem।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi॥25॥

taarineem durga samsaara saagara syaacalodbave।
roopam dehi jayam dehi yasho dehi dvishho jahi ॥26॥

idamstotram pathitvaa tu mahaastotram pathennarah।
saptashateem samaaraadhya varamaapnoti durlabham ॥27॥

॥ iti shree argalaa stotram samaaptam ॥

********

Also Read:

Leave a Comment