[ସାଇ ବାବା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର |] ᐈ Sai Baba Ashtothram Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Sai Baba Ashtothram Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ସାଯିନାଥାଯ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାଯଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମାରୁତ୍ଯାଦି ରୂପାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶେଷଶାଯିନେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଦାଵରୀତଟ ଶିରଡୀ ଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ହୃଦାଲଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵହୃଦ୍ଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତାଵାସାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତ ଭଵିଷ୍ଯଦ୍ଭାଵଵର୍ଜତାଯ ନମଃ
ଓଂ କାଲାତୀ ତାଯ ନମଃ ॥ 10 ॥
ଓଂ କାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ କାଲକାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ କାଲ ଦର୍ପଦମନାଯ ନମଃ
ଓଂ ମୃତ୍ଯୁଂଜଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅମର୍ତ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ମର୍ତ୍ଯାଭଯ ପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜୀଵାଧାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଧାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତା ଵନ ସମର୍ଥାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତାଵନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯ ନମଃ ॥ 20 ॥
ଓଂ ଅନ୍ନଵସ୍ତ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଆରୋଗ୍ଯକ୍ଷେମଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଧନ ମାଂଗଲ୍ଯଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ବୁଦ୍ଧୀ ସିଦ୍ଧୀ ଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର କଳତ୍ର ବଂଧୁଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯୋଗକ୍ଷେମ ମଵହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଆପଦ୍ଭାଂଧଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ମାର୍ଗ ବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସର୍ଵାପଵର୍ଗଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରିଯାଯ ନମଃ ॥ 30 ॥
ଓଂ ପ୍ରୀତିଵର୍ଦ ନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଂତର୍ଯାନାଯ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଆନଂଦ ଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଆନଂଦଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତଃ ପିତ୍ରେ ନମଃ ॥ 40 ॥
ଓଂ ଭକ୍ତା ନାଂ ମାତୃ ଦାତୃ ପିତାମହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତା ଭଯପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀ ନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ର ହକାତରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶରଣାଗତ ଵତ୍ସଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନ ଵୈରାଗ୍ଯଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରେମପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ସଂଶଯ ହୃଦଯ ଦୌର୍ଭଲ୍ଯ ପାପକର୍ମଵାସନାକ୍ଷଯକ ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ହୃଦଯ ଗ୍ରଂଧଭେଦ କାଯ ନମଃ ॥ 50 ॥
ଓଂ କର୍ମ ଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧସତ୍ଵ ସ୍ଧିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣାତୀ ତଗୁଣାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତ କଳ୍ଯାଣଗୁଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅମିତ ପରାକ୍ର ମାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଯିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଯିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଦର୍ଷା କ୍ଷୋଭ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅପରାଜିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେସୁ ଅଵିଘାତଗତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅଶକ୍ଯର ହିତାଯ ନମଃ ॥ 60 ॥
ଓଂ ସର୍ଵଶକ୍ତି ମୂର୍ତ ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରୂପସୁଂଦରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁଲୋଚନାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାରୂପ ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅରୂପଵ୍ଯକ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚିଂତ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଂତ ର୍ଯାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ମନୋ ଵାଗତୀତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତଯେ ନମଃ ॥ 70 ॥
ଓଂ ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲ ଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅସହାଯ ସହାଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନାଧ ନାଧଯେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଭାର ଭ୍ରତେ ନମଃ
ଓଂ ଅକର୍ମାନେ କକର୍ମାନୁ କର୍ମିଣେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଯ ଶ୍ରଵଣ କୀର୍ତ ନାଯ ନମଃ
ଓଂ ତୀର୍ଧାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ସତାଂଗ ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ପରାଯଣାଯ ନମଃ ॥ 80 ॥
ଓଂ ଲୋକନାଧାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାଵ ନାନ ଘାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଂଶୁଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭାସ୍କର ପ୍ରଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯତଶ୍ଚର୍ଯାଦି ସୁଵ୍ରତାଯ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯଧର୍ମପରାଯଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ସିଦ୍ଦେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସିଦ୍ଦ ସଂକଲ୍ପାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯୋଗେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ॥ 90 ॥
ଓଂ ଭକ୍ତାଵଶ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ପୁରୁଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯତତ୍ତ୍ଵବୋଧ କାଯ ନମଃ
ଓଂ କାମାଦିଷ ଡୈଵର ଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଅଭେ ଦାନଂଦାନୁଭଵ ପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମତ ସମ୍ମତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ମଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଦ୍ଭୁତାନଂଦ ଚର୍ଯାଯ ନମଃ ॥ 100 ॥
ଓଂ ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତି ହରଯ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାର ସର୍ଵ ଦୁ:ଖକ୍ଷଯକାର କାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ଵିତ୍ସର୍ଵତୋମୁଖାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଂତର୍ଭ ହିସ୍ଥିତଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂଗଳ କରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ସମର ସନ୍ମାର୍ଗ ସ୍ଥାପନାଯ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସ୍ଵରୂପାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ସମର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଯିନାଥାଯ ନମଃ ॥ 108 ॥

*******

Also Read:

**ଜୟ ସାଇ ବାବା |**

Leave a Comment