[जन गण मन] ᐈ Jana Gana Mana Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Jana Gana Mana Lyrics In Hindi/Sanskrit

जन गण मन अधिनायक जयहे,
भारत भाग्य विधाता!
पञ्जाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, वङ्ग!
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गङ्ग,
उच्चल जलधितरङ्ग!

तव शुभनामे जागे!
तव शुभ आशिष मागे!
गाहे तव जय गाथा!
जनगण मङ्गलदायक जयहे भारत भाग्यविधाता!
जयहे! जयहे! जयहे! जय जय जय जयहे!

********

Leave a Comment