[ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Kannada Lyrics ಲಘು ಸ್ತೋತ್ರಂಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಧಂಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂ ।ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾಕಾಲಂ ಓಂಕಾರೇತ್ವಮಾಮಲೇಶ್ವರಂ ॥ಪರ್ಲ್ಯಾಂ ವೈದ್ಯನಾಧಂಚ ಢಾಕಿನ್ಯಾಂ ಭೀಮ ಶಂಕರಂ ।ಸೇತುಬಂಧೇತು ರಾಮೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ದಾರುಕಾವನೇ ॥ವಾರಣಾಶ್ಯಾಂತು ವಿಶ್ವೇಶಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಗೌತಮೀತಟೇ ।ಹಿಮಾಲಯೇತು ಕೇದಾರಂ ಘೃಷ್ಣೇಶಂತು ವಿಶಾಲಕೇ ॥ ಏತಾನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾನಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।ಸಪ್ತ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ॥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ವಿಶದೇಽತಿರಮ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಂ ।ಭಕ್ತಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವತೀರ್ಣಂ ತಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ … Read more

[த்3வாத3ஶ ஜ்யோதிர்லிங்க3] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Tamil Lyrics லகு4 ஸ்தோத்ரம்ஸௌராஷ்ட்ரே ஸோமநாத4ஞ்ச ஶ்ரீஶைலே மல்லிகார்ஜுநம் ।உஜ்ஜயிந்யாம் மஹாகாலம் ஓங்காரேத்வமாமலேஶ்வரம் ॥பர்ல்யாம் வைத்3யநாத4ஞ்ச டா4கிந்யாம் பீ4ம ஶங்கரம் ।ஸேதுப3ந்தே4து ராமேஶம் நாகே3ஶம் தா3ருகாவநே ॥வாரணாஶ்யாந்து விஶ்வேஶம் த்ரயம்ப3கம் கௌ3தமீதடே ।ஹிமாலயேது கேதா3ரம் க்4ருஷ்ணேஶந்து விஶாலகே ॥ ஏதாநி ஜ்யோதிர்லிங்கா3நி ஸாயம் ப்ராத: படே2ந்நர: ।ஸப்த ஜந்ம க்ருதம் பாபம் ஸ்மரணேந விநஶ்யதி ॥ ஸம்பூர்ண ஸ்தோத்ரம்ஸௌராஷ்ட்ரதே3ஶே விஶதே3திரம்யே ஜ்யோதிர்மயம் சந்த்3ரகல்தா3வதம்ஸம் ।ப4க்தப்ரதா3நாய க்ருபாவதீர்ணம் தம் ஸோமநாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 1 … Read more

[ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu Lyrics లఘు స్తోత్రంసౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునం ।ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరం ॥పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరం ।సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ॥వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే ।హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ॥ ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః ।సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥ సంపూర్ణ స్తోత్రంసౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసం ।భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ … Read more

[द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Hindi/Sankrit Lyrics लघु स्तोत्रम्सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारेत्वमामलेश्वरम् ॥पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् ।सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे ।हिमालयेतु केदारं घृष्णेशन्तु विशालके ॥ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः ।सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ सम्पूर्ण स्तोत्रम्सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् ।भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ … Read more

[Dwadasa Jyotirlinga Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram English Lyrics Laghu stotram sauraashhtre somanaadhamca shreeshaile mallikaarjunam ।ujjayinyaam mahaakaalam omkaaretvamaamaleshvaram ॥parlyaam vaidyanaadhamca dhaakinyaam bheema shamkaram ।setubamdhetu raamesham naagesham daarukaavane ॥vaaranaashyaamtu vishvesham trayambakam gautameetate ।himaalayetu kedaaram ghrrishhneshamtu vishaalake ॥ etaani jyotirlimgaani saayam praatah pathennarah ।sapta janma krritam paapam smaranena vinashyati ॥ Sampoorna Stotram sauraashhtradeshe vishade.atiramye jyotirmayam chamdrakalaavatamsam ।bhaktapradaanaaya krripaavateernam tam somanaatham sharanam … Read more

[দ্বাদশ জ্যোতির্লিংগ] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Bengali Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Bengali Lyrics লঘু স্তোত্রম্সৌরাষ্ট্রে সোমনাধংচ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্ ।উজ্জযিন্যাং মহাকালং ওংকারেত্বমামলেশ্বরম্ ॥পর্ল্যাং বৈদ্যনাধংচ ঢাকিন্যাং ভীম শংকরম্ ।সেতুবংধেতু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে ॥বারণাশ্যাংতু বিশ্বেশং ত্রযংবকং গৌতমীতটে ।হিমালযেতু কেদারং ঘৃষ্ণেশংতু বিশালকে ॥ এতানি জ্যোতির্লিংগানি সাযং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ ।সপ্ত জন্ম কৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি ॥ সংপূর্ণ স্তোত্রম্সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে জ্যোতির্মযং চংদ্রকলাবতংসম্ ।ভক্তপ্রদানায কৃপাবতীর্ণং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ … Read more

[ଦ୍ଵାଦଶ ଜ୍ଯୋତିର୍ଲିଂଗ] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Oriya/Odia Lyrics ଲଘୁ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ସୌରାଷ୍ଟ୍ରେ ସୋମନାଧଂଚ ଶ୍ରୀଶୈଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନମ୍ ।ଉଜ୍ଜଯିନ୍ଯାଂ ମହାକାଲଂ ଓଂକାରେତ୍ଵମାମଲେଶ୍ଵରମ୍ ॥ପର୍ଲ୍ଯାଂ ଵୈଦ୍ଯନାଧଂଚ ଢାକିନ୍ଯାଂ ଭୀମ ଶଂକରମ୍ ।ସେତୁବଂଧେତୁ ରାମେଶଂ ନାଗେଶଂ ଦାରୁକାଵନେ ॥ଵାରଣାଶ୍ଯାଂତୁ ଵିଶ୍ଵେଶଂ ତ୍ରଯଂବକଂ ଗୌତମୀତଟେ ।ହିମାଲଯେତୁ କେଦାରଂ ଘୃଷ୍ଣେଶଂତୁ ଵିଶାଲକେ ॥ ଏତାନି ଜ୍ଯୋତିର୍ଲିଂଗାନି ସାଯଂ ପ୍ରାତଃ ପଠେନ୍ନରଃ ।ସପ୍ତ ଜନ୍ମ କୃତଂ ପାପଂ ସ୍ମରଣେନ ଵିନଶ୍ଯତି ॥ ସଂପୂର୍ଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ସୌରାଷ୍ଟ୍ରଦେଶେ ଵିଶଦେଽତିରମ୍ଯେ ଜ୍ଯୋତିର୍ମଯଂ ଚଂଦ୍ରକଳାଵତଂସମ୍ ।ଭକ୍ତପ୍ରଦାନାଯ କୃପାଵତୀର୍ଣଂ ତଂ ସୋମନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ॥ … Read more

[દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Gujarati Lyrics લઘુ સ્તોત્રમ્સૌરાષ્ટ્રે સોમનાધંચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ્ ।ઉજ્જયિન્યાં મહાકાલં ઓંકારેત્વમામલેશ્વરમ્ ॥પર્લ્યાં વૈદ્યનાધંચ ઢાકિન્યાં ભીમ શંકરમ્ ।સેતુબંધેતુ રામેશં નાગેશં દારુકાવને ॥વારણાશ્યાંતુ વિશ્વેશં ત્રયંબકં ગૌતમીતટે ।હિમાલયેતુ કેદારં ઘૃષ્ણેશંતુ વિશાલકે ॥ એતાનિ જ્યોતિર્લિંગાનિ સાયં પ્રાતઃ પઠેન્નરઃ ।સપ્ત જન્મ કૃતં પાપં સ્મરણેન વિનશ્યતિ ॥ સંપૂર્ણ સ્તોત્રમ્સૌરાષ્ટ્રદેશે વિશદેઽતિરમ્યે જ્યોતિર્મયં ચંદ્રકળાવતંસમ્ ।ભક્તપ્રદાનાય કૃપાવતીર્ણં તં સોમનાથં શરણં પ્રપદ્યે ॥ … Read more

[ദ്വാദശ ജ്യോതിര്ലിംഗ] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Malayalam Lyrics ലഘു സ്തോത്രമ്സൌരാഷ്ട്രേ സോമനാധംച ശ്രീശൈലേ മല്ലികാര്ജുനമ് ।ഉജ്ജയിന്യാം മഹാകാലം ഓംകാരേത്വമാമലേശ്വരമ് ॥പര്ല്യാം വൈദ്യനാധംച ഢാകിന്യാം ഭീമ ശംകരമ് ।സേതുബംധേതു രാമേശം നാഗേശം ദാരുകാവനേ ॥വാരണാശ്യാംതു വിശ്വേശം ത്രയംബകം ഗൌതമീതടേ ।ഹിമാലയേതു കേദാരം ഘൃഷ്ണേശംതു വിശാലകേ ॥ ഏതാനി ജ്യോതിര്ലിംഗാനി സായം പ്രാതഃ പഠേന്നരഃ ।സപ്ത ജന്മ കൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി ॥ സംപൂര്ണ സ്തോത്രമ്സൌരാഷ്ട്രദേശേ വിശദേഽതിരമ്യേ ജ്യോതിര്മയം ചംദ്രകളാവതംസമ് ।ഭക്തപ്രദാനായ കൃപാവതീര്ണം തം സോമനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ … Read more