[ದುರ್ಗಾ ಚಾಲಿಸಾ] ᐈ Durga Chalisa Lyrics In Kannada With PDF

Jai Maa Durga (ಜೈ ಮಾ ದುರ್ಗಾ) everyone and congrats that you have finally found (ದುರ್ಗಾ ಚಾಲಿಸಾ) Durga Chalisa Lyrics In Kannada. By reading and reciting Durga Chalisa you will be blessed by the immense powers of Maa Durga. We also added new features where you can download Durga Chalisa in PDF and Audio formats.

Shree Durga Chalisa Kannada Lyrics

ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗೆ ಸುಖ ಕರ್ಣಿ |
ನಮೋ ನಮೋ ಅಂಬೇ ದುಃಖ ಹರನೆ || 1 ||

ನಿರಂಕಾರ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ |
ತಿಹೂಂ ಲೋಕ ಫೈಲೀ ಉಜಿಯಾರೀ || 2 ||

ಶಶಿ ಲಲಾಟ ಮುಖ ಮಹಾವಿಶಾಲಾ |
ನೇತ್ರ ಲಾಲ ಭೈಕುಟಿ ವಿಕರಾಲಾ || 3 ||

ರೂಪ ಮಾತು ಕೋ ಅಧಿಕ ಸುಹಾವೇ |
ದರಶ ಕರತ ಜನ ಅತಿ ಸುಖ ಪಾವೇ || 4 ||

ತುಮ್ ಸಂಸಾರ ಶಕ್ತಿ ಲಯ ಚೀನಾ |
ಪಾಲಿನ ಹೆತು ಅನ್ನ ಧನ ದೀನಾ || 5 ||

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹುಯಿ ಜಗ ಪಾಲಾ |
ತುಮ ಹೀ ಆದಿ ಸುಂದರಿ ಬಾಲ || 6 ||

ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಸಬ ನಾಶನ ಹಾರಿ |
ತುಮ ಗೌರೀ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪ್ಯಾರೆ || 7 ||

ಶಿವ ಯೋಗಿ ತುಮ್ಹರೇ ಗುಣ ಗಾವ್ಯಾಂ |
బ్డ్మా విజ్ు తం నితే ధ్యావేణ || 8 ||

ರೂಪ ಸರಸ್ವತಿ ಕೆ ತುಮ ಧಾರಾ |
ದೇ ಸುಬುದ್ಧಿ ಋಷಿ ಮುನಿ ಉಬಾರ || 9 ||

ಧರ್ಮಾ ರೂಪ ನರಸಿಂಹ ಕೋ ಅಂಬಾ |
ಪರಗಣ ಬಾಯಿ ಫಾಡ ಕೈಕಂಬ || 10 ||

ರಕ್ಷಾ ಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಚಾಯೋ |
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕೋ ಸ್ವರ್ಗ ಪಠಾಯೆ || 11 ||

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪ ಧರಿ ಜಗ ಮಹೀಂ |
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂಗ ಸಮಾಹೀಂ || 12 ||

ಕ್ಷೀರಸಿಂಧು ಮೇ ಕರ್ತ ವಿಲಾಸ |
ದಯಾಸಿಂಧು ದೀಜೈ ಮನ ಆಸಾ || 13 ||

ಹಿಂಗಲಾಜ್ ಮೇಂ ತುಮ್ಹಂ ಭವಾನೀ |
ಮಹಿಮಾ ಅಮಿತನ ಜಾತ ಖಾನ್ || 14 ||

ಮಾತಂಗೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮಾತಾ |
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬಗಲಾ ಸುಖದಾತಾ || 15 ||

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ತಾರಾ ಜಗ ತಾರಿಣೀ |
ಭಿನ್ನ ಬಾಲ ಭವ ದುಃಖ ನಿವಾರಿಣೀ || 16 ||

ಕೇಹರಿ ವಾಹನ ಸೋಹ ಭವಾನೀ |
ಲಾಂಗು ವೀರ ಚಲತ ಅಗವಾನೆ || 17 ||

(ಕರ ಮೇಂ ಖಪ್ಪರ್ ಖಡ್ಗ ವಿ ರಾಜೇ |
ಜೋ ಕೋ ದೇಖ ಕಾಲ ಡರ ಭಾಜೆ || 18 ||)

ತೋ ಹೇ ಕರ ಮೇಂ ಅಸ್ತ್ರ ತ್ರಿಶೂಲ |
ಜಾತಿ ಅಠತ ಶತ್ರು ಹೇಯ ಶೋಲಾ || 19 ||

ನಗರ ಕೋಟಿ ಮೇಂ ತುಮ್ಹಂ ವಿರಾಜತೇ |
ತಿಹು ಲೋಕ ಮೇಂ ಡಂಕಾ ಬಾಜತ || 20 ||

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ದಾನವ ತುಮ ಮಾರೇ ||
ರಕ್ತಬೀಜ ಶಂಖನ ಸಂಹಾರೇ || 21 ||

ಮಹಿಷಾಸುರ ನೃಪ ಅತಿ ಅಭಿಮಾನಿ |
ಜುಹಿ ಅಘ ಭಾರ ಮಹೀ ಅಕುಲಾನೀ || 22 ||

ರೂಪ ಕರಾಲ ಕಾಲಿಕಾ ಧಾರಾ |
ಸೇನಾ ಸಹಿತ ತುಮ ತಿಹಿ ಸಂಹಾರಾ || 23 ||

ಪಡೀ ಬೀಢ ಸಂತನ ಪರ ಜಬ ಜಬ |
ಭಯ ಸಹಾಯ ಮಾತು ತುಮ ತಬ ತಬ || 24 ||

ಅಮರಪುರ ಅರು ಬಸವ ಲೋಕಾ |
ತಬ ಮಹಿಮಾ ಸಬ ಕಹಾಂ ಅಶೋಕಾ || 25 ||

ಜ್ವಾಲಾ ಮೇಂ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ |
ತುಮ್ಮೇಂ ಸದಾ ಪೂಜೇಂ ನರ ನಾರೀ || 26 ||

ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಜೋ ಯಶ್ ಗಾಂ |
ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೇಂ || 26 ||

ದ್ಯಾವೇ ತುಂ ಜೋ ನರ ಮನ లాయి
ಜನ್ಮ ಮರಣ ತಿ ಸೌಂ ಚುಟು ಜಾಯಿ || 27 ||

ಜೋಗಿ ಸುರ ಮುನಿ ಕಹತ ಪುಕಾರೆ |
ಯೋಗ ನ ಹೋಯಿ ಬಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ || 28 ||

ಶಂಕರ ಆಚಾರ ತಪ ಕೀನೋ |
ಕಾಮ ಅಲ ಕ್ರೋಧ ಜೀತ ಸಬಲೀನೋ || 29 ||

ನಿಶಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮೋ ಶಂಕರ ಕೋ |
ಕಾ ಹು ಕಾಲ ನಹಿ ಸುಮಿರೋ ತುಮಕೋ || 30 ||

ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಕ ಮರಮರ ವಾಯೋ ||
ಶಕ್ತಿ ಗಯೇ ತಬ ಮನ ಪಛತಾಯೋ || 31 ||

ಶರಣಾಗತ ಹುಯಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಖಾ ನೀ |
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬಾ ಭವಾನಿ || 32 ||

ಬಾಯಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಿ ಜಗದಂಬಾ |
ದಿ ಶಕ್ತಿ ನಹಿಂ ಕೀನ ವಿಲಂಬಾ || 33 ||

ಮೋಕೆ ಮಾತು ಕಷ್ಟ ಅತಿ ಘೋರ |
ತುಮ ಬಿನ ಕವನ ಹರೇ ದುಃಖ ಮೇರೋ || 34 ||

ಆಶಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನಿಪಟ ಸತಾಂ |
ರೀಪು ಮೂರಖ ಮಾಹಿ ಅತಿ ದರ ಪಾವೆಂ || 35 ||

ಶತ್ರು ನಾಶ ಕೀ ಜೈ ಮಹಾರಾಣಿ |
ಸುಮಿರೌ ಕಚಿತ ತುಮ್ ಮೇಂ ಭವಾನಿ || 36 ||

ಕರೋ ಕೃಪಾ ಹೇ ಮಾತು ದಯಾಲ |
ಋದ್ಧಿ-ಸಿದ್ಧಿ ದೇ ಕರಹು ನಿಹಾಲ || 37 ||

ಜಬ ಲಗಿ ಜಿಂ ದಯಾ ಫಲ ಪಾವೆಂ |
ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ್ ಮಾಂ ಸದಾ ಸುನಾವೂಂ || 38 ||

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಜೋ ಗಾವೈ |
ಸಬ ಸುಖ ಭೋಗ ಪರಮಪದ ಪಾವೈ || 39 ||

ದೇವಿದಾಸ ಶರಣ ನಿಜ ಜಾನೆ |
ಕರಹು ಕೃಪಾ ಜಗದಂಬಾ ಭವಾನಿ || 40 ||

*****

Durga chalisa lyrics in Kannada with pdf

Also Read:

Language

Now after reading Durga Chalisa you must be feeling powerful and blessed by Maa Durga. If you read Durga Chalisa daily than you must see some miracle changes in your life. This time we posted Durga Chalisa in Kannada but as we already posted Durga Chalisa in different languages so you can search for that here.

“And keep in your mind that you are an amazing creation of god.

BLESSINGS: If you a devotee of Maa Durga than you must share these magical words with your friends and family so that they also receive all the amazing blessings From Maa Durga.

**ಜೈ ಮಾ ದುರ್ಗಾ**

Leave a Comment