[ସାରେ ଜହା ସେ ଅଚ୍ଛା] ᐈ Sare Jahan Se Accha Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sare Jahan Se Accha Lyrics In Oriya/Odia

ସାରେ ଜହାସେ ଅଚ୍ଛା ହିଂଦୁସ୍ତାନ୍ ହମାରା
ହଂ ବୁଲ୍ ବୁଲେ ହୈ ଇସ୍​କେ, ୟେ ଗୁଲ୍ ସିତା ହମାରା॥

ପରବତ୍ ଵୋ ସବ୍ ସେ ଊଂଛା ହମ୍​ସାୟା ଆସ୍​ମାନ୍ କା
ଵୋ ସଂତରୀ ହମାରା ! ଵୋ ପାସ୍​ବା ହମାରା॥

ଗୋଦିମେ ଖେଲ୍​ତୀହୈ ଇସ୍​କୀ ହଜାରୋ ନଦିୟା
ଗୁଲ୍​ଷନ୍ ହୈ ଜିନ୍​କେ ଦମ୍​ସେ ରଷ୍​କେ ଜିନା ହମାରା॥

ମଜ୍ – ହବ୍ ନହୀ ସିଖାତା ଆପସ୍​ମେ ବୈର୍ ରଖ୍​ନା
ହିଂଦୀ ହୈ ହଂ ଵତନ୍ ହୈ ହିଂଦୁସ୍ତାନ୍ ହମାରା॥

********

Leave a Comment