[ଶିବ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରମ୍ |] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Odia/Oriya With PDF

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Odia/Oriya

ଓଂ ଶିଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ପିନାକିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶଶିଶେଖରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵାମଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ କପର୍ଦିନେ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲଲୋହିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାଯ ନମଃ (10)
ଓଂ ଶୂଲପାଣଯେ ନମଃ
ଓଂ ଖଟ୍ଵାଂଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶିପିଵିଷ୍ଟାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଂବିକାନାଥାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀକଂଠାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶର୍ଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେଶାଯ ନମଃ (20)
ଓଂ ଶିତିକଂଠାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵାପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ କପାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ କୌମାରଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅଂଧକାସୁର ସୂଦନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଗାଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଲଲାଟାକ୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ କାଲକାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ କୃପାନିଧଯେ ନମଃ (30)
ଓଂ ଭୀମାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରଶୁହସ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ମୃଗପାଣଯେ ନମଃ
ଓଂ ଜଟାଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ କ୍ତ୆ଲାସଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ କଵଚିନେ ନମଃ
ଓଂ କଠୋରାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାଂତକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷାଂକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷଭାରୂଢାଯ ନମଃ (40)
ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଳିତ ଵିଗ୍ରହାଯ ନମଃ
ଓଂ ସାମପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵରମଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରଯୀମୂର୍ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅନୀଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ସୋମସୂର୍ଯାଗ୍ନି ଲୋଚନାଯ ନମଃ
ଓଂ ହଵିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଯଜ୍ଞମଯାଯ ନମଃ (50)
ଓଂ ସୋମାଯ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚଵକ୍ତ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସଦାଶିଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଣନାଥାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଜାପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ଯରେତସେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଧର୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗିରୀଶାଯ ନମଃ (60)
ଓଂ ଗିରିଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘ୍ଯ ନମଃ
ଓଂ ଭୁଜଂଗ ଭୂଷଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭର୍ଗାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗିରିଧନ୍ଵନେ ନମଃ
ଓଂ ଗିରିପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ କୃତ୍ତିଵାସସେ ନମଃ
ଓଂ ପୁରାରାତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମଧାଧିପାଯ ନମଃ (70)
ଓଂ ମୃତ୍ଯୁଂଜଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ଯାପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ଯୋମକେଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାସେନ ଜନକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚାରୁଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ରୁଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଥାଣଵେ ନମଃ (80)
ଓଂ ଅହିର୍ଭୁଥ୍ନ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦିଗଂବରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵାତ୍ତ୍ଵିକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧଵିଗ୍ରହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଖଂଡପରଶଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାଶଵିମୋଚକାଯ ନମଃ (90)
ଓଂ ମୃଡାଯ ନମଃ
ଓଂ ପଶୁପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ଯଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ହରଯେ ନମଃ
ଓଂ ପୂଷଦଂତଭିଦେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ଯଗ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵରହରାଯ ନମଃ
ଓଂ ହରାଯ ନମଃ (100)
ଓଂ ଭଗନେତ୍ରଭିଦେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ଯକ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରପାଦେ ନମଃ
ଓଂ ଅପପର୍ଗପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତାଯ ନମଃ
ଓଂ ତାରକାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ (108)

********

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning

Also Read:

Blessings: As you have completed reading 108 names of Divine Lord Shiva also known as Shiva Ashtothram sata Namavali and may Lord Shiva bless you with happiness and success in your life. And also share it with your friends and family so that they get blessed by Lord Shivji himself.

**ଓମ୍ ନାମ ଶିବୟା |**

Leave a Comment